Frivilligt kreditförbud

Om du är orolig över hur säkra dina egna uppgifter är lönar det sig att skydda de egna uppgifterna så bra som möjligt. Det frivilliga kreditförbudet är ett verktyg för att skydda uppgifterna. Kreditförbudet skyddar dig till exempel om dina personuppgifter har stulits och någon försöker ansöka om en kredit med dem. Dessutom kan du använda kreditförbudet för att hantera din egen ekonomi.

Som privatperson kan du anmäla ett frivilligt kreditförbud för dig själv i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst. Det är gratis att anmäla, ta bort eller redigera kreditförbudet och du kan göra det i avsnittet Sköta egna ärenden i e-tjänsten. Där finns punkten "Anmäl eller ta bort ett frivilligt kreditförbud" där du när som helst kan anmäla, ta bort eller redigera förbudet. Du kan själv välja om förbudet gäller tills vidare eller om det är tidsbestämt. Du ska också välja någon av följande orsaker för kreditförbudet:

  • Risk för identitetsstöld
  • Hantering av egen ekonomi
  • Annan orsak

Du kan också anmäla kreditförbudet på pappersblankett om du inte kan använda e-tjänsten.

Vad inverkar kreditförbudet på?

Om du har anmält ett frivilligt kreditförbud för dig själv bör kreditgivarna överväga beviljandet av en ny kredit mer omsorgsfullt än normalt. När du ansöker om en ny kredit beställer kreditgivaren ett utdrag av dina uppgifter ur kreditupplysningsregistret och på utdraget syns uppgiften om ditt kreditförbud. Det frivilliga kreditförbudet inverkar till exempel inte på användningen av en redan beviljad kredit, såsom exempelvis ett kreditkort. Till skillnad från praxisen som kreditupplysningsbolagen följer kan du inte få ett intyg över ditt frivilliga kreditförbud från det positiva kreditupplysningsregistret. Du kan däremot när som helst ta bort förbudet och anmäla det på nytt i e-tjänsten.

Till vem förmedlas uppgiften?

Uppgiften om ditt kreditförbud förmedlas till kreditgivarna när du ansöker om en ny kredit. Kreditgivaren måste då beställa ett utdrag av dina uppgifter ur kreditupplysningsregistret och uppgiften om kreditförbudet syns på detta utdrag. Teleoperatörer, hyresvärdar eller till exempel elbolag får inte information om ditt kreditförbud från vårt register, eftersom de inte har rätt att hämta uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret.

Med ditt samtycke förmedlas uppgiften också till andra

När du anmäler ett kreditförbud för dig själv tillfrågas du i e-tjänsten om du vill ge ditt samtycke till att uppgiften om ditt kreditförbud också förmedlas till kreditupplysningsbolagen, det vill säga Dun & Bradstreet Finland (tidigare Bisnode) och Suomen Asiakastieto.

  • Om du inte ger ditt samtycke till att förmedla uppgiften ges uppgiften om ditt kreditförbud endast till eventuella kreditgivare. Kreditgivarna får information om ditt kreditförbud om du ansöker om en ny kredit eller om någon försöker ansöka om en ny kredit med dina uppgifter.
  • Om du ger ett samtycke till att förmedla uppgiften kan kreditupplysningsbolagen vidareförmedla uppgiften om ditt kreditförbud också till exempelvis teleoperatörer, hyresvärdar eller elbolag.

När du skaffar ett nytt elavtal, en försäkring eller en telefonanslutning beställer säljaren en kreditupplysningsrapport om dig, det vill säga kontrollerar dina kredituppgifter av de ovannämnda kreditupplysningsbolagen. I rapporten visas eventuella anteckningar om betalningsstörningar samt information om ditt eventuella kreditförbud.

På motsvarande sätt kan också en hyresvärd få uppgiften om ditt kreditförbud om du ansöker om en hyresbostad och hyresvärden beställer en rapport om dina anteckningar om betalningsstörningar av kreditupplysningsbolagen.

I dessa situationer söks det alltså information om kunden från andra källor än det positiva kreditupplysningsregistret. I praktiken görs det alltså från de kreditupplysningsbolag till vilka uppgiften om ditt kreditförbud har förmedlats med ditt samtycke. Allmänt sett förmedlar dessa kreditupplysningsbolag betydligt mer information om kunderna än registret. Utöver kreditförbudet förmedlar de till exempel information om kundens eventuella anteckningar om betalningsstörningar.

Ta vid behov bort kreditförbudet för att ansöka om kredit

Om du har anmält ett frivilligt kreditförbud och du tänker ansöka om lån kan du om du så önskar ta bort kreditförbudet medan låneförhandlingarna pågår. På så sätt kan du till exempel undvika tilläggsutredningar under låneförhandlingarna. Exempelvis:

  • Om du har gett ditt samtycke till att förmedla dina uppgifter till kredituppgiftsbolagen och du ansöker om hyresbostad men inte vill att den eventuella hyresvärden får information om ditt kreditförbud lönar det sig att ta bort förbudet.

Observera att borttagningen av förbudet förmedlas till kredituppgiftsbolagen med fördröjning.

Kom ihåg att anmäla förbudet på nytt när du har ingått kredit- eller hyresavtalet. Om du vill att uppgiften om ditt kreditförbud i fortsättningen endast visas för kreditgivarna ska du inte ge ditt samtycke till att förmedla dina uppgifter till kreditupplysningsbolagen.

Läs även

Sidan har senast uppdaterats 20.6.2024