Intressentgruppsevenemang om testning och anmälan av uppgifter under hösten 2023

14.6.2023

Under hösten 2023 ordnar projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret infomöten för intressentgrupper enligt följande:

den 22 augusti på finska och den 30 augusti på engelska

den 19 september på finska och den 26 september på engelska

den 24 oktober på finska och den 31 oktober på engelska

den 21 november på finska och den 28 november på engelska

Dessa evenemang är avsedda för aktörer som anmäler uppgifter om krediter till registret och begär utdrag ur kreditupplysningsregistret under den första ibruktagandefasen. Vid evenemangen behandlas aktuell information om intressentgruppstestningen som inleddes i maj samt frågor från intressentgrupperna om testningen och de informationsinnehåll som ska anmälas. En noggrannare agenda ges när inbjudningarna skickas ut. Det ordnas evenemang med samma innehåll både på finska och engelska.

Intressentgrupperna kan framföra observationer och ställa frågor om testningen i Enter-portalen. Det går att skicka frågor till projektet som anknyter till anmälan av uppgifter per e-post till adressen luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Förutom att man deltar i evenemangen rekommenderas det att man på registrets webbplats bekantar sig med

avsnittet om intressentgruppstestning och anvisningarna för testningen

den tekniska dokumentationen för registret

anvisningen Anmälan av uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret.

Evenemangen ordnas i Teams kl. 14.00–15.30. Inbjudan och Teams-länken skickas separat för varje evenemang några veckor före evenemanget till den sändlista för intressentgrupper som projektet har skapat. Om du inte finns med på projektets sändlista och vill delta i evenemangen kan du skicka e-post till oss på adressen luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Välkommen att delta i intressentgruppsevenemangen!

Sidan har senast uppdaterats 14.6.2023