Anmälan om inledning av testning

Med denna blankett kan du anmäla inledning av intressentgruppstestning till inkomstregistret.

Du ser ifyllningsanvisningen enligt fält genom att dra musen till fältet i fråga.

Om organisationen testar anmälning av såväl löne- som förmånsuppgifter, sänd en separat anmälan för bägge. Om organisationen testar både som informationsproducent och som informationsanvändare, sänd en separat anmälan för varje roll. Observera att enbart en aktör med lagstadgad rätt att ur inkomstregistret få inkomstuppgifter eller andra uppgifter för att sköta den egna uppgiften kan utföra testning som informationsanvändare.

En förutsättning för intressentgruppstestning av inkomstregistret är att användarvillkoren för testmiljön godkänns. Villkoren godkänns i slutet av blanketten.

Kanaler som används vid testningen

Uppgifter om testarorganisationen:

Artificiellt FO-nummer som används i testningen
Godkännande av användarvillkoren