Dokument om intressentgruppstestningen

Fel som gäller inkomstregistret och påverkar produktionen och som en intressentgrupp vill att projektarbetarna ska behandla och åtgärda före idrifttagandet 1.1.2019, ska anmälas till inkomstregisterprojektet senast 1.10.2018. Det sista korrigeringspaketet före införandet installeras i testmiljön 1.11.2018.

Testningen av inkomstregistret görs i nära samarbete med intressentgrupperna. Den egna organisationens kontaktpersoner för testningen kan anmälas till adressen yht_tulorekisteri_testaus@vero.fi.