Aktuellt om intressentgruppstestning

Tidtabellen för testning av ändringar i datainnehållet för 2024

  • De flesta av ändringarna har publicerats från och med 24.5.2023 för testning.
  • Du kan testa ändringarna i tekniska gränssnitten, e-tjänsten och laddningstjänsten.

Mer detaljerad information om ändringarna är på intressentgruppstestningens leveransbeskrivningar (på finska) och Dokumentation för 2024.

Intressentgruppstestningens leveransbeskrivningar

Leveransbeskrivningen omfattar versionens nya funktioner, utförda korrigeringar och kända brister.

Leveransbeskrivningarna publiceras på finska på sidan Ajankohtaista testauksesta.

Sidan har senast uppdaterats 24.5.2023