Aktuellt om intressentgruppstestning

De ändringar som gjorts i datainnehållet på grund av familjeledighetsreformen har nu publicerats i testmiljön

  • Ändringar i deklareringen kan testas fr.o.m. 13.4.2022.
  • Informationsanvändarnas uppgiftstillstånd uppdateras i april. Användarna meddelas separat när de kan börja testa.

Tidtabellen för testning av ändringar i datainnehållet för 2023

  • Testningen av ändringarna börjar sannolikt i juni-augusti.

Intressentgruppstestningens leveransbeskrivningar

Leveransbeskrivningen omfattar versionens nya funktioner, utförda korrigeringar och kända brister.  Leveransbeskrivningarna publiceras på finska på sidan Ajankohtaista testauksesta.