Aktuellt om intressentgruppstestning

Tidtabellen för testning av ändringar i datainnehållet för 2024

  • Testningen av ändringarna börjar sannolikt i maj-juni.

Intressentgruppstestningens leveransbeskrivningar

Leveransbeskrivningen omfattar versionens nya funktioner, utförda korrigeringar och kända brister.  Leveransbeskrivningarna publiceras på finska på sidan Ajankohtaista testauksesta.

Sidan har senast uppdaterats 6.3.2023