Aktuellt om intressentgruppstestning

Tidtabellen för testning av ändringar i datainnehållet för 2025

  • Ändringar som påverkar scheman ska publiceras för testning från och med 19.6.2024.
  • Du kan testa ändringarna i tekniska gränssnitten, e-tjänsten och laddningstjänsten.
  • Se mer detaljerad information i juni 2024 på intressentgruppstestningens leveransbeskrivningar (på finska) och på webbsidan Dokumentation.

Intressentgruppstestningens leveransbeskrivningar

Leveransbeskrivningen omfattar versionens nya funktioner, utförda korrigeringar och kända brister.

Leveransbeskrivningarna publiceras på finska på sidan Ajankohtaista testauksesta.

Sidan har senast uppdaterats 4.4.2024