Aktuellt om intressentgruppstestning

Tidtabellen för testning av ändringar i datainnehållet för 2023

  • Ändringar publiceras till testning i tre delar: i juni, i augusti och i september.

Intressentgruppstestningens leveransbeskrivningar

Leveransbeskrivningen omfattar versionens nya funktioner, utförda korrigeringar och kända brister.  Leveransbeskrivningarna publiceras på finska på sidan Ajankohtaista testauksesta.

Sidan har senast uppdaterats 24.8.2022