Aktuellt om intressentgruppstestning

Tidtabell för testning av ändringar i datainnehållet 2022

  • Ändringar kan testas i tekniska gränssnitten och laddningstjänsten från och med 22.6.2021.
  • Ändringar kan testas i e-tjänsten från och med 19.10.2021.

Intressentgruppstestningens leveransbeskrivningar

Leveransbeskrivningen omfattar versionens nya funktioner, utförda korrigeringar och kända brister.  Leveransbeskrivningarna publiceras på finska på sidan Ajankohtaista testauksesta.

EXT1 miljön för intressentgruppstestningen har stängt

EXT1 miljön för intressentgruppstestningen har stängt den 24 augusti 2021. Testning fortsätter liksom förr i EXT2 miljön.