Korrigeringen av löneuppgifter i inkomstregistret har minskat

12.3.2021

År 2019 anmäldes över 56 miljoner löneuppgifter till inkomstregistret. Av uppgifterna korrigerades 12 procent. År 2020 var siffrorna 49,5 miljoner löneuppgifter och 6 procent.

Prestationsbetalarna rättar i allmänhet fel i sina löneuppgifter genom att lämna in en ersättande anmälan. I vissa situationer är det också möjligt att makulera den ursprungliga anmälan och därefter lämna in en ny anmälan med rätt uppgifter. År 2019 gavs 2,8 miljoner ersättande anmälningar och 3,8 miljoner anmälningar som ska makuleras. Ifjol användes bägge anmälningstyper 1,5 miljoner gånger.

Rätt uppgifter i inkomstregistret är till allas fördel

Uppgifterna i inkomstregistret är tillgängliga i realtid för myndigheterna genast efter att anmälan lämnats in och de behövs för flera användningsändamål. Rätta inkomstregisteruppgifter är till fördel för såväl arbetsgivaren som inkomsttagaren.

En arbetsgivare eller en annan prestationsbetalare ska korrigera ett fel i de anmälda löneuppgifterna så fort felet upptäcks. Prestationsbetalaren ansvarar för de uppgifter som anmälts till inkomstregistret och korrigeringen av dessa. En tjänsteman i inkomstregisterenheten eller en inkomsttagare kan inte rätta uppgifter i inkomstregistret.

Det finns skäl att rikta särskild uppmärksamhet mot korrigeringen i synnerhet i början av året. Skatteförvaltningen påminner att då du korrigerar senaste års 2020 uppgifter före 15.3.2021, hinner korrigeringarna med till löntagarnas förhandsifyllda skattedeklarationer.

Skyldigheten för en prestationsbetalare att se till att uppgifterna är korrekta gäller så länge som uppgifterna förvaras i inkomstregistret. Förvaringstiden för uppgifter i inkomstregistret är 10 år från och med början av det år som följer efter det år då uppgiften lagrades.

Så korrigerar du en anmälan om löneuppgifter i inkomstregistret

En infograf, i vilken man beskriver hur löneuppgifter korrigeras i inkomstregistret.

Läs mer om korrigering av anmälningar:

Sidan har senast uppdaterats 12.3.2021