Användning av inkomstregistret med eIDAS-identifiering

Användning av inkomstregistrets e-tjänst förutsätter stark identifiering, dvs. att användarens identitet bestyrks.

Man loggar in i e-tjänsten med finländska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Utländska aktörer använder identifieringstjänsten Finnish Authenticator.

eIDAS är en EU-förordning vars syfte är att möjliggöra stark gränsöverskridande autentisering till myndighetstjänster i olika EU-länder. Identifieringsverktygen införs eller notifieras i olika länder vid olika tidpunkter.

Lista på de EU-länder vars identifieringsverktyg har notifierats

Med eIDAS-identifiering är det inte möjligt att direkt logga in i inkomstregistrets e-tjänst

Du kan uträtta ärenden i inkomstregistret med blankett för tjänstebegäran för eIDAS-identifierade, om identifieringsverktyget för ditt land har notifierats.

Fyll i dina uppgifter på blanketten och kryssa för alternativet: Inkomstregistret. Ange en närmare beskrivning under punkten Tilläggsuppgift.

Gå till Lomake.fi för att fylla i blanketten för tjänstebegäran för eIDAS-identifierade

Sidan har senast uppdaterats 16.8.2023