Utländskt företag: så här ger du fullmakt

Representanten för ett utländskt företag ska ha en finländsk personbeteckning eller en UID-identifierare (mobilapplikationen Finnish Authenticator) och en Suomi.fi-fullmakt för att uträtta ärenden på det utländska företagets vägnar i inkomstregistrets e-tjänst.

Både UID-identifierare och Suomi.fi-fullmakter ska ansökas separat. Om det utländska företaget redan har ett FO-nummer, ska du använda det när du ansöker om Suomi.fi-fullmakt.

Så här ger du fullmakt

1

Ansök om en identifierare för utlänningar

Registrera dig i identifieringstjänsten på Suomi.fi

  • Läs anvisningarna på webbplatsen Suomi.fi.
  • Registrera dig i identifieringstjänsten för utländska medborgare, dvs. Finnish Authenticator, för att få identifieraren (UID).

Ladda ned mobilapplikationen

  • Ladda i appbutiken ned den mobilapplikation som heter Finnish Authenticator.
  • Skicka dina uppgifter med applikationen
  • Autentisera dig genom att via Finnish Authenticator skicka ett ansiktsfoto eller en selfie och ett foto av ditt officiella identitetsbevis, såsom pass eller identitetskort.

Använd applikationen för att autentisera dig

  • När du får ett meddelande om att identifieringsverktyget, det vill säga mobilapplikationen Finnish Authenticator, är tillgängligt kan du ansöka om Suomi.fi-fullmakter.
2

Gör en fullmaktsansökan

Utländskt företag ska först ansöka om fullmaktsrätt med fullmaktsansökan. Efter detta kan företaget på egen hand på Suomi.fi ge fullmakter att uträtta inkomstregisterärenden.

Kontrollera vem som fyller i ansökan för företaget.

  • Fullmaktsansökan kan göras av den som har rätt att företräda företaget.
  • Fullmaktsansökan ska undertecknas av den som har firmateckningsrätt. Firmateckningsrätten ska framgå av ett bestyrkt handelsregisterutdrag som ska skickas som bilaga till ansökan.

Med fullmaktsansökan ansöker man om fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt.

 • Fullmaktsrätt:
  • Fullmaktsrätter kan registreras för en eller flera personer.
  • En person som har fullmaktsrätt kan logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och där på egen hand ge en ärendefullmakt antingen för sig själv, en arbetstagare i företaget eller en bokföringsbyrå. Med hjälp av ärendefullmakten kan man sköta till exempel företagets inkomstregisterärenden elektroniskt.
 • Representantens fullmaktsrätt:
  • Man kan ansöka om representantens fullmaktsrätt för en person som representerar ett sådant företag eller en sådan organisation som har fått fullmakten av en annan person, ett annat företag eller en annan organisation.
  • När en person har representantens fullmaktsrätt, kan hen bevilja andra personer representationsfullmakter. Den som har fått en representationsfullmakt kan sköta ärenden på det företags eller organisations vägnar som hen representerar och som har beviljat företaget eller organisationen fullmakt.

Gör fullmaktsansökan i Suomi.fi.

  • Läs först anvisningar. På Suomi.fi kan du också kontrollera vilka handlingar och underskrifter som behövs i olika situationer.
  • Observera att om företaget redan har ett FO-nummer ska du i ansökan välja punkten Ett utländskt företag eller samfund med finländskt FO-nummer.
  • Fyll i och skriv ut ansökan.
  • Skicka per post fullmaktsansökan, en kopia av det handelsregisterutdrag som myndigheten bestyrkt och övriga nödvändiga bilagor.

Fullmaktsansökan behandlas.

  • Du får ett meddelande per e-post när fullmaktsrätten eller representantens fullmaktsrätt har registrerats.
  • När ansökan har godkänts kan du administrera fullmakterna i företaget i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi.
3

Ge ärendefullmakten

När fullmaktsrätten har registrerats kan du ge dig själv, en arbetstagare i företaget eller en bokföringsbyrå en ärendefullmakt.

Kontrollera vilka fullmakter du behöver.

Logga in i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi med mobilapplikationen Finnish Authenticator:

  • Du väljer "Företagets fullmakter" och det företag för vilket du ger fullmakt.
  • Du ger nödvändiga ärendefullmakter till de personer som önskas uträtta ärenden för företaget framöver. Man kan ge ärendefullmakten för en sådan anställd på företaget som har en finländsk personbeteckning eller UID-identifierare.
  • Om du själv ska börja sköta företagets ärenden ska du ge dig själv fullmakt. Du kan också ge fullmakt exempelvis till en bokföringsby.

Efter detta kan alla som har fått ärendefullmakt logga in i inkomstregistrets e-tjänst och uträtta ärenden för företaget. När du har loggat in väljer du "Uträtta ärenden för ett företag eller en organisation".

4

Uträtta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst

Logga in till inkomstregistret

Om du har appen Finnish Authenticator och en Suomi.fi-fullmakt, kan du logga in i inkomstregistrets e-tjänst och uträtta företagets inkomstregisterärenden.

Sidan har senast uppdaterats 16.8.2023