Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Tilläggsavdrag på basis av ökade levnadskostnader

Diarienummer
A44/200/2013
Giltighet
- 8.3.2017

Beskrivning av ärendet

I harmoniseringsanvisningen för 2012 i punkt 3.2.5.2 Tilläggsavdrag på basis av kostnader för bil nämns att om förutsättningar för att bevilja tilläggsavdrag inte finns, kan de faktiska kostnaderna för användningen av en bil i näringsverksamheten dras av enligt uppskattning (0,25 euro/km). Avdraget förutsätter att kilometerantalet i förvärvskällan har utretts och kostnader har uppstått.

Vad ska man göra för tilläggsavdrag på basis av ökade levnadskostnader om den skattskyldige yrkar på tilläggsavdrag på basis av en bristfällig utredning av resorna?

Ställningstagande

Enligt harmoniseringsanvisningen beviljas tilläggsavdrag inte heller för kostnader för bil om man inte kan konstatera att förutsättningar för avdraget finns. Avdrag enligt det uppskattade beloppet grundar sig på uppskattning av de faktiska kostnaderna i näringsverksamheten.

I fråga om ökade levnadskostnader är antagandet att det har uppstått kostnader, för hur lång arbetsresa som helst, inte så kategoriskt som antagandet att det har uppstått kostnader för bil på basis av körda kilometer. Avdrag av ökade levnadskostnader som kostnader som hänför sig till näringsverksamheten förutsätter bevis på att de har uppstått.

Tilläggsavdrag på basis av ökade levnadskostnader kan inte beviljas utan att den skattskyldige lämnar en utredning om att förutsättningar för avdraget finns.

Ledande skattesakkunnig Sami Varonen

Skattesakkunnig Henna RitariSidan har senast uppdaterats 21.10.2013