Lisävähennys lisääntyneiden elantokustannusten perusteella – puutteellinen selvitys

Diaarinumero
A44/200/2013
Voimassaolo
- 8.3.2017

Asian kuvaus

Vuoden 2012 yhtenäistämisohjeeseen kohdassa 3.2.5.2 Lisävähennys autokulujen perusteella mainitaan, että lisävähennyksen myöntämisedellytysten puuttuessa voidaan todelliset elinkeinotoiminnan autokulut vähentää arvion määräisenä (0,25 €/km) edellyttäen, että tulolähteen ajojen määrä on selvitetty ja kustannuksia on syntynyt.

Miten menetellään elantokustannusten perusteella tehtävän lisävähennyksen suhteen, kun lisävähennystä vaaditaan matkoista annetun puutteellisen selvityksen perusteella?

Kannanotto

Lisävähennystä ei yhtenäistämisohjeen mukaan myönnetä autokuluistakaan silloin, kun vähennyksen edellytysten täyttymistä ei pystytä toteamaan. Arvion määräisenä vähentäminen perustuu todellisten elinkeinotoiminnan kulujen arvioimiseen.

Lisääntyneiden elantokustannusten osalta olettama kustannusten syntymisestä, minkä tahansa pituisen työmatkan osalta, ei ole yhtä kategorinen kuin autokulujen syntymisestä ajettujen kilometrien perusteella. Lisääntyneiden elantokustannusten vähentäminen elinkeinotoiminnan kuluina edellyttää näyttöä niiden syntymisestä.

Lisävähennystä ei lisääntyneiden elantokustannusten perusteella voida myöntää ilman selvitystä vähennyksen edellytysten täyttymisestä.

Johtava veroasiantuntija Sami Varonen

Veroasiantuntija Henna Ritari