Hur påverkar naturaförmånsbil skattefriheten av kilometerersättningar?

Har getts
29.1.2021
Diarienummer
VH/490/00.01.00/2021
Ersätter anvisningen
A56/200/2013

Ställningstagandet finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar det på svenska så snabbt som möjligt.

Ställningstagandet på finska: Luontoisetuauton vaikutus kilometrikorvausten verovapauteen