CSN:2019/63

Har getts
19.12.2019
Diarienummer
VH/3684/02.05.04/2019
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Avdragsgillhet för utgift, Dividendutdelning in natura, Överlåtelseskatt

A Abp hade avstått från sitt ägande av aktier i B Abp genom att dela ut aktier i B Abp som dividend till sina aktieägare. A Abp hade betalat överlåtelseskatten för den dividend som utdelats i form av aktier för sina aktieägare med sina kontanta medel. Enligt ansökan hade aktierna i B Abp inte ingått i A Abp:s anläggningstillgångar och dividendutdelningen in natura var en skattepliktig överlåtelse i bolagets beskattning.

Centralskattenämnden ansåg att A Abp hade i samband med dividendutdelningen betalat sina aktieägares skatt i deras ställe. Därmed skulle den överlåtelseskatt som A Abp betalat betraktas som vinstutdelning, inte som avdragbar utgift för inkomstens förvärvande och bibehållande för bolaget såsom avses i 7 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Förhandsavgörande för skatteår 2019.

7 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Lagen om överlåtelseskatt 15 § 1 mom.

HFD 25.11.2020 L 4279 (ingen ändring)