KVL:2019/63

Antopäivä
19.12.2019
Diaarinumero
VH/3684/02.05.04/2019
Elinkeinotulon verotus, Menon vähennyskelpoisuus, Osingonjako in natura, Varainsiirtovero

A Oyj oli luopunut B Oyj:n osakkeiden omistuksesta jakamalla B Oyj:n osakkeita osinkona osakkeenomistajilleen. A Oyj oli maksanut osakkeina jaettavasta osingosta maksettavan varainsiirtoveron osakkeenomistajiensa puolesta hallussaan olevilla käteisvaroilla. Hakemuksen mukaan B Oyj:n osakkeet eivät olleet kuuluneet A Oyj:n käyttöomaisuuteen ja osingonjako in natura oli yhtiön verotuksessa veronalainen luovutus.

Keskusverolautakunta katsoi, että A Oyj oli osingonjaon yhteydessä suorittanut osakkeenomistajiensa puolesta näille kuuluvan veron. A Oyj:n maksama varainsiirtovero oli siten katsottava voitonjaon luonteiseksi eräksi, jota ei voitu pitää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 7 §:ssä tarkoitettuna yhtiön tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneena vähennyskelpoisena menona.

Ennakkoratkaisu verovuodelle 2019.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 7 §
Varainsiirtoverolaki 15 § 1 mom.

KHO 25.11.2020 T 4279 (ei muutosta)