CSN:2015/41

Har getts
13.11.2015
Diarienummer
A68/8210/2014
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Försäkringsaktiebolagets aktier, Överlåtelseprisens förvärvskälla, Aktier som fåtts på basis av försäkringspremier

A Ab hade haft försäkringar från ömsesidigt försäkringsbolag B som anknöt sig till A:s verksamhet. Som försäkringstagare hade A Ab varit delägare i det ömsesidiga försäkringsbolaget.

Det ömsesidiga försäkringsbolaget B ändrades i slutet av 2014 till ett försäkringsaktiebolag. I arrangemanget fick det ömsesidiga försäkringsbolagets delägare det nya försäkringsaktiebolagets aktier i förhållande till de försäkringspremier som de betalat under de tidigare åren. I mars 2015 sålde A Ab försäkringsaktiebolagets aktier som det fått på detta vis.

Med hänsyn till att A Ab hade fått försäkringsbolagets aktier på basis av försäkringspremierna som det hade betalat för sin näringsverksamhet och att A hade sålt aktierna strax efter att det hade fått dem, ansågs överlåtelsepriset vara inkomst för den sökandes förvärvskälla för näringsverksamhet. Förhandsavgörande för året 2015.

1 § och 2 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lagakraftvunnet