KVL:2015/41

Antopäivä
13.11.2015
Diaarinumero
A68/8210/2015
elinkeinotulon verotus, vakuutusosakeyhtiön osakkeet, luovutushinnan tulolähde, vakuutusmaksujen perusteella saadut osakkeet

A Oy:llä oli ollut harjoittamaansa liiketoimintaan liittyviä vakuutuksia keskinäinen vakuutusyhtiö B:ssä. A Oy oli ollut vakuutuksenottajana keskinäisen vakuutusyhtiön osakas.

Keskinäinen vakuutusyhtiö B muutettiin vuoden 2014 lopussa vakuutusosakeyhtiöksi. Järjestelyssä keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaat saivat aikaisempina vuosina maksamiensa vakuutusmaksujen suhteessa uuden vakuutusosakeyhtiön osakkeita. A Oy myi näin saamansa vakuutusosakeyhtiön osakkeet maaliskuussa vuonna 2015.

Kun otettiin huomioon, että A Oy oli saanut vakuutusosakeyhtiön osakkeet harjoittamassaan elinkeinotoiminnassa maksamiensa vakuutusmaksujen perusteella ja oli myynyt osakkeet pian niiden saamisen jälkeen, osakkeiden luovutushinta katsottiin hakijan elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloksi. Ennakkoratkaisu vuodelle 2015.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 1 § ja 2 §

lainvoimainen