Överlåtelseskatt vid överlåtelse av värdepapper

Har getts
28.1.2021
Diarienummer
VH/8472/00.01.00/2020
Giltighet
28.1.2021 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)
Ersätter anvisningen
VH/2666/00.01.00/2020

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Anvisningen på finska: Varainsiirtovero arvopapereiden luovutuksessa