Versionshistoria

Har getts Dokumentets namn Ändringar
1.1.2021 Punktbeskattning av bränslen som används i luftfart Anvisningen har uppdaterats eftersom lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ har tillämpats på beskattningsförfarandet vid punktbeskattningen fr.o.m. 1.1.2021. Anvisningens paragrafreferenser har justerats så att de motsvarar de nya bestämmelserna. Dessutom har anvisningens text till vissa delar redigerats så att den blir tydligare än tidigare och punkten om skattefrihet som genomförs genom återbäringsförfarandet har preciserats.
Datumet då anvisningen har getts är inte känt Punktskattefrihet för bränslen som används i luftfart