Fång mot vederlag vid kvarlåtenskapsavvittring och arvskifte

Har getts
28.4.2022
Diarienummer
VH/724/00.01.00/2022
Giltighet
1.5.2022 - Tills vidare
Bemyndigande
2 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010)

Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Vi publicerar den på svenska så snabbt som möjligt. Anvisningen finska: Vastikkeellinen saanto jäämistöosituksessa ja perinnönjaossa.