Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Vuokratyön teettäjän ilmoitus ulkomaisen vuokratyön käytöstä (lomake 6146), täyttöohje

Lomakesivulta saat lomakkeen ja lisätietoa.

Vuokratyön teettäjä voi olla yritys tai henkilö. Vuokratyön teettäjän täytyy ilmoittaa Verohallinnolle tiedot ulkomaisesta yrityksestä, jolta se on vuokrannut ulkomaista työvoimaa Suomessa tehtävään työhön. Ilmoitus pitää antaa sen perusteella, milloin ensimmäinen työntekijä aloittaa työskentelyn: ilmoitus on annettava viimeistään aloittamispäivää seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Anna ilmoitus seuraavissa tilanteissa:

  • kansainvälinen sopimus ei estä Suomea perimästä veroa työntekijän palkasta
  • vuokratyöntekijä tulee valtiosta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Verosopimusmaat, joista tulevien vuokratyöntekijöiden palkan voi verottaa Suomessa, on lueteltu vero.fi:ssä: Syventävät vero-ohjeet > Kansainväliset tilanteet > Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus.

Merkitse ensin, onko kyseessä uusi ilmoitus vai muutos aiemman ilmoituksen tietoihin. Jälkimmäisellä tarkoitetaan esimerkiksi muutosta toimeksiantosuhteen päättymispäivässä tai ulkomaisen työnantajayrityksen yhteystiedoissa.

A Vuokratyön teettäjä

Anna lomakkeella tiedot yrityksestä, joka on vuokrannut työntekijän ulkomaiselta vuokratyönantajalta.

B Yritys tai yrittäjä, joka on antanut työntekijän vuokralle

Anna lomakkeella tiedot yrityksestä, joka on antanut työntekijän vuokralle. Jos ulkomaisella yrityksellä ei ole suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta, anna yrityksen tunnus asuinvaltiossa. Anna joko VAT (arvonlisäverotunnus), TIN (verotunniste), henkilö-, yritys- tai kaupparekisteritunnus. Anna muu tunnus, jos mikään edellä mainituista ei ole käytettävissä.

Arvioi lomakkeeseen päivä, jolloin toimeksiantosopimus päättyy. Jos tiedot muuttuvat, ilmoita muutokset Verohallinnolle muutosta seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Ilmoita esimerkiksi siitä, jos toimeksiantosopimuksen päättymispäivä muuttuu. Tilapäisestä katkosta toiminnassa ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa.

Toimeksiantosopimus tai ulkomaisen yrityksen vuokratyöntekijän työskentely työn teettäjällä on loppunut kokonaan, kun työn teettäjällä ei ole ollut palveluksessaan vuokratyöyrityksen työntekijöitä viimeisen 6 kuukauden aikana.

C Työntekijän vuokralle antaneen yrityksen tai yrittäjän edustaja Suomessa

Anna tiedot myös yrityksen edustajasta, joka on asetettu lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (447/2016) 8 §:n mukaisesti. Edustaja voi olla oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö. Edustaja vastaa työnantajan puolesta tietyistä velvoitteista, esimerkiksi laiminlyöntimaksusta.

Lomakkeita saa osoitteesta vero.fi/lomakkeet.
Tarkempia ohjeita: vero.fi > Syventävät vero-ohjeet > Kansainväliset tilanteet

Lähetä lomake osoitteeseen:
Verohallinto
PL 700
00052 VERO

Sivu on viimeksi päivitetty 20.11.2019