Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Varainsiirtoveroilmoitus (lomake 6012), täyttöohje

Tee varainsiirtoveroilmoitus, kun olet hankkinut

 • kiinteistön, määräalan, määräosan tai kirjattavan vuokraoikeuden
 • asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeita
 • muita arvopapereita (muualta kuin arvopaperipörssistä)
 • pelkän rakennuksen.

Lomake on tarkoitettu henkilöasiakkaille, mutta lomaketta voivat käyttää myös avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja huutokaupanpitäjä, joka on perinyt ostajalta varainsiirtoveron.

Henkilöasiakkaat sekä yhtiöt voivat antaa varainsiirtoveroilmoituksen myös OmaVerossa.

Jokainen ostaja antaa oman ilmoituksensa

Jos olet ostanut omaisuuden yhdessä toisen ostajan kanssa, ilmoita vain oma osuutesi hankitusta omaisuudesta. Muiden ostajien on annettava omat ilmoitukset.

Jos olet ostanut useampia eri omaisuuseriä, täytä jokaista omaisuuslajia kohden oma lomake. Jaa kauppahinta omaisuuslajeille kauppakirjan mukaisesti, tai jos kysymyksessä on kokonaiskauppahinta, merkitse yhteen koko kauppahinta ja muihin kauppahinnaksi nolla.

Jos ostaja on rajoitetusti verovelvollinen, esimerkiksi ulkomaalainen ja kysymyksessä on kauppa, jossa olet perimisvelvollinen, sinun on annettava varainsiirtoveroilmoitus ja maksettava perimäsi varainsiirtovero. Olet perimisvelvollinen esimerkiksi silloin, kun myyt suomalaisen yrityksen osakkeita (liikeosakkeita) Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle ostajalle. Jos myyjiä on useita, ilmoita ja maksa vain se osuus varainsiirtoverosta, jonka olet itse perinyt ulkomaalaiselta ostajalta. Ilmoita myös kauppahinnasta ja muista vastikkeista vain oma osuutesi.

Valitse

 • Varainsiirtoveroilmoitus, kun annat tietoja ensimmäistä kertaa
 • Korvaava varainsiirtoveroilmoitus, jos haluat korjata aikaisemmin ilmoittamiasi tietoja. Korjaa virheet ja täytä myös muut kohdat uudelleen.

Mitä liitteitä ilmoitukseen tarvitaan?

Liitä ilmoitukseen kopio kauppakirjasta tai muusta sopimuksesta. Sitä ei kuitenkaan tarvita, jos olet hankkinut kiinteistön, määräosan, määräalan tai kirjattavan vuokraoikeuden.

Jos ostit uudiskohteen, liitä mukaan myös selvitys siitä, milloin omistusoikeus on siirtynyt sinulle. Selvitys voi olla kopio rakennuttajan lähettämästä muuttokirjeestä tai kuitti kauppahinnan viimeisen erän maksusta.

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta liitä myös kopio passista. Ensiasunnon ostajan tulee lisäksi liittää kopio oleskeluluvasta.

Ulkomaisen yhteisöasiakkaan on liitettävä mukaan esim. kotivaltion kaupparekisteriote tai muutoin riittävät asiakirjat rekisteröintiä varten.

Ilmoituksen ja veron määräaika

Tee varainsiirtoveroilmoitus ja maksa vero 2 kuukauden kuluessa kauppakirjan tai muun sopimuksen allekirjoittamisesta. Määräaikaan on kuitenkin poikkeuksia:

 • Kiinteistön hankinta: Ilmoita ja maksa vero ennen kuin haet lainhuutoa tai kirjaamista. Lainhuutoa tai kirjaamista on haettava Maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu.
 • Pelkän rakennuksen tai rakennelman hankinta: Ilmoita ja maksa vero 6 kuukauden kuluessa kauppakirjan tai muun sopimuksen allekirjoittamisesta.
 • Uudiskohteen kauppa: Ilmoita ja maksa vero 2 kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, myös silloin, jos kauppa on tehty kiinteistönvälittäjän välityksellä.
 • Kiinteistönvälittäjän välityksellä hankitut arvopaperit: Ostajan on maksettava vero kaupanteon yhteydessä, ja välittäjän on annettava ilmoitus Verohallinnolle sähköisesti kaupanteon yhteydessä. Jos ilmoituksen antaminen ei ole esimerkiksi teknisistä syistä mahdollista kaupantekotilaisuudessa, ilmoitus katsotaan annetuksi kaupanteon yhteydessä, jos se annetaan viivytyksettä esteen poistuttua. 
 • Huutokaupanpitäjä, joka on perinyt ostajalta varainsiirtoveron: Jos arvopaperi on myyty pakkohuutokaupalla ja huutokaupanpitäjä on perinyt ostajalta varainsiirtoveron, on huutokaupanpitäjän maksettava vero kaupanteon yhteydessä, ja annettava varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle viimeistään sopimuksen allekirjoittamista seuraavan kuukauden 15. päivänä.

Verohallinto voi määrätä myöhästymismaksun, jos annat varainsiirtoveroilmoituksen myöhässä.

Sinun ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos veron määrä on alle 10 euroa tai olet ensiasunnon ostaja. Varainsiirtoveroilmoitus on silti annettava.

Täyttöohje

1 Ostaja tai muu luovutuksensaaja

Ilmoita ostajan (tai muun luovutuksensaajan) henkilötunnus tai Y-tunnus. Jos ostajalla ei ole suomalaista henkilö- tai Y-tunnusta, ilmoita syntymäaika tai ulkomainen henkilö- tai yhteisötunnus.

2 Myyjä tai muu luovuttaja

Ilmoita nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus. Jos myyjällä ei ole suomalaista henkilö- tai Y-tunnusta, ilmoita syntymäaika tai ulkomainen henkilö- tai yhteisötunnus. Jos et tiedä myyjän tunnusta, täytä vain nimi.

Täytä vain, jos kaupan kohteena on liikeosakkeita:

Liikeosakkeilla tarkoitetaan yrityksen osakkeita. Liikeosakkeita eivät ole esimerkiksi asunto-osakeyhtiön ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeet.

 • Merkitse myyjän luovuttamien liikeosakkeiden määrä, jos kaupan kohteena on liikeosakkeita ja määrä on merkitty kauppakirjaan.
 • Myyjä on perimisvelvollinen, koska ostaja on rajoitetusti verovelvollinen (ulkomainen): Merkitse rasti, jos kaupan kohteena ovat liikeosakkeet ja olet myyjänä perimisvelvollinen. Myyjä on perimisvelvollinen silloin, kun liikeosakkeiden ostaja on rajoitetusti verovelvollinen (ulkomainen). Perimisvelvollisena sinun täytyy antaa varainsiirtoveroilmoitus ja periä vero ulkomaiselta ostajalta. Jos myyjiä on useita, ilmoita ja maksa vain se osuus varainsiirtoverosta, jonka olet itse perinyt ulkomaalaiselta ostajalta. Merkitse ilmoitukselle vain oma henkilötunnus (tai y-tunnus) ja oma osuutesi kauppahinnasta ja muista vastikkeista.
 • Ilmoita, jos myyjä ja ostaja ovat rajoitetusti verovelvollisia (ulkomaisia).

Myyjiä tai luovuttajia on enemmän kuin kolme: Ilmoituksessa on tilaa kolmen eri myyjän tiedoille. Jos myyjiä on enemmän kuin kolme, anna tiedot kolmesta myyjästä ja merkitse rasti tähän kohtaan.

3 Kauppakirjan tai muun sopimuksen tiedot

Kauppakirjan tai muun sopimuksen allekirjoituspäivä tarkoittaa sitä päivää, jolloin sopimus on allekirjoitettu. Sopimus voi olla kauppakirja tai esimerkiksi vaihto-, ositus- tai perinnönjakosopimus.

Omistusoikeuden siirtymispäivä: Ilmoita, milloin omistusoikeus on siirtynyt. Omistusoikeuden siirtymispäivän voit tarkistaa esimerkiksi kauppakirjasta. Uudiskohteen omistusoikeus siirtyy yleensä silloin, kun viimeinen erä kauppahinnasta on maksettu.

4 Hankittu omaisuus on kiinteistö, määräosa, määräala tai kirjattava vuokraoikeus (vero 4 %)

Täytä tämän kohdan tiedot, jos olet hankkinut kiinteistön, määräosan, määräalan tai kirjattavan vuokraoikeuden.

Kiinteistö-, määräala- tai laitostunnus: Merkitse tähän kohtaan hankitun omaisuuden tunnus

 • kiinteistötunnus (esim. 091–011–0022–0033)
 • määräalatunnus (esim. 091–011–0022–0033–M101)
 • laitostunnus (esim. 091–011–0022–0033–L1).

Jos määräalalla ei ole vielä määräalatunnusta, ilmoita sen kiinteistön kiinteistötunnus, josta olet hankkinut määräalan.

Ilmoituksessa on tilaa kahdelle kiinteistötunnukselle. Jos tunnuksia on tätä enemmän, anna kaksi tunnusta ja merkitse rasti kohtaan "Olen hankkinut enemmän kuin kaksi kiinteistöä".

5 Hankittu omaisuus on pelkkä rakennus tai rakennelma (vero 4 %)

Täytä tämä osa, jos olet hankkinut pelkän rakennuksen tai rakennelman ilman maapohjan omistusoikeutta eli kyseessä on niin sanottu rakennuksen erillisluovutus. Rakennuksen erillisluovutuksesta on kyse esimerkiksi silloin, kun hankitaan siirtolapuutarhamökki tai kesämaja, johon ei kuulu maapohjaa tai siirtokelpoista vuokraoikeutta. 

Kiinteistö-, määräala- tai laitostunnus: Merkitse tähän kohtaan maa-alueen tunnus, jolla rakennus sijaitsee

 • kiinteistötunnus (esim. 091–011–0022–0033)
 • määräalatunnus (esim. 091–011–0022–0033–M101)
 • laitostunnus (esim. 091–011–0022–0033–L1).

Muu yksilöintitieto: Jos olet hankkinut esimerkiksi siirtolapuutarhamökin tai kesämajan, ilmoita tässä siirtolapuutarhayhdistyksen nimi ja mökin tai majan numero.

6 Hankittu omaisuus on asunto-osake tai muita arvopapereita

Rastita hankkimasi omaisuus:

Asunto, vero 2 % (asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osake): Rastita tämä kohta, jos olet hankkinut osakkeita, jotka oikeuttavat asuinhuoneiston hallintaan.

Autopaikka, varasto, liikehuoneisto tai muu tila, vero 2 % (asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osake): Rastita tämä kohta, jos olet hankkinut autopaikan, liikehuoneiston, varaston tai muun tilan hallintaan oikeuttavat osakkeet.

Muun kiinteistöosakeyhtiön osake, vero 2 %: Rastita tämä kohta, jos olet hankkinut kiinteistöosakeyhtiön osakkeita, jotka eivät oikeuta tietyn tilan hallintaan. Valitse tämä vaihtoehto myös silloin, jos kaupan kohteena ovat kotimaisen tai ulkomaisen kiinteistöholdingyhtiön osakkeet.

Liikeosake, vero 1,6 %: Rastita tämä kohta, jos olet hankkinut liikeosakkeita eli ns. tavallisen osakeyhtiön osakkeita ilman arvopaperipörssin (julkista kaupankäyntiä arvopapereilla järjestävä yhteisö) välitystä. Liikeosakkeita eivät ole asunto-osakeyhtiöiden, kiinteistöosakeyhtiöiden ja kiinteistöholdingyhtiöiden osakkeet.

Muu arvopaperi kuin osake, vero 1,6 % (esim. työsuhdeoptio, osuustodistus tai velkakirja): Rastita tämä kohta, jos olet hankkinut muita arvopapereita kuin osakkeita, esimerkiksi optiotodistuksen tai velkakirjan, jonka korko määräytyy yhteisön toiminnan tuloksen tai osingon mukaan.

Viikko-osake tai aikaosuusosake, vero 2 %: Rastita tämä kohta, jos asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeet oikeuttavat tietyn huoneiston hallintaan erikseen määriteltynä ajankohtana, esimerkiksi tiettyinä viikkoina.

Golfosake, vero 2 %: Rastita tämä kohta, jos olet hankkinut golfyhtiön osakkeita.

Puhelinosake, vero 1,6 %: Rastita tämä kohta, jos olet hankkinut puhelinyhtiön osakkeita.

Hankkimasi kohteen Y-tunnus ja nimi: Y-tunnuksen näet esimerkiksi kauppakirjasta tai muusta sopimuksesta, isännöitsijäntodistuksesta tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmän yrityshausta (ytj.fi).

Jos olet hankkinut muun arvopaperin kuin osakkeen esimerkiksi velkakirjan, kirjoita tähän velkakirjan liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus.

Osakkeiden numerot: Merkitse tähän osakkeiden osakenumerot sopimuksen/yhtiöjärjestyksen mukaisesti, esimerkiksi 101–200.

Osakkeiden määrä: Merkitse osakkeiden kappalemäärä (esim. 100), jos olet hankkinut esimerkiksi liikeosakkeita. Älä kuitenkaan ilmoita kappalemäärää vaan jätä kohta tyhjäksi, jos olet hankkinut asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita.

Onko hankittu omaisuus uudiskohde?: Merkitse rasti, jos hankkimasi asunto on uudiskohde. Uudiskohteesta on kyse esimerkiksi silloin, kun ostat rakenteilla olevan asunnon.

Ovatko hankitut osakkeet ulkomaisen yhtiön osakkeita?: Merkitse rasti, jos kaupan kohteena ovat ulkomaisen kiinteistöholdingyhtiön osakkeet. Merkitse ulkomaisen yhtiön kotimainen keinotunnus – jos yhtiöllä on sellainen – tai ulkomainen yhteisötunnus tämän osan aiempaan kohtaan ”Hankkimasi kohteen Y-tunnus”.

Huoneiston, autopaikan tai muun tilan tiedot

Täytä tämä osa vain, jos hankkimasi osakkeet oikeuttavat tietyn huoneiston tai tilan hallintaan.

Huoneisto tai muu tila (kirjain/numero): Ilmoita hankitun huoneiston tai muun tilan kirjain/numero (ns. huoneistotunnus) yhtiöjärjestyksen mukaisesti, esimerkiksi A1. Jos olet hankkinut viikko-osakkeen tai aikaosuusosakkeen, ilmoita yhtiöjärjestyksen mukainen huoneiston tunnus ja viikko, esimerkiksi A1 vk 52.

Pinta-ala: Merkitse huoneiston tai muun tilan pinta-ala yhtiöjärjestyksen mukaisesti, esimerkiksi 60,5. Älä merkitse pinta-alaa, jos kyseessä on viikko-osuus tai aikaosuusosake (lomaosake).

Hankkimasi osuus koko huoneistosta tai muusta tilasta: Ilmoita, minkä osuuden olet hankkinut tällä sopimuksella huoneistosta, autopaikasta tai muusta tilasta. Ilmoita osuus joko prosentteina (esimerkiksi 50 %) tai murtolukuna (esimerkiksi 1/2).

Myyjiä on enemmän kuin yksi: Minkä osuuden koko huoneistosta, autopaikasta tai muusta tilasta kukin myyjä myi sinulle? Merkitse omistusosuudet jokaiselta myyjältä erikseen, samassa järjestyksessä kuin myyjät on ilmoitettu ensimmäisen sivun kohdassa 2. Ilmoituksessa on tilaa kolmen eri myyjän tiedoille. Jos myyjiä on enemmän, erittele vain kolmen myyjän luovuttamat osuudet.

Esimerkki: Eero (Myyjä 1) ja Veera (Myyjä 2) myivät asunnon Annalle ja Pekalle. Eero omisti asunnosta 1/2 ja Veera 1/2. Anna ja Pekka ostavat asunnon yhdessä niin, että Anna ostaa 1/2 ja Pekka 1/2. Anna ja Pekka antavat kumpikin oman ilmoituksen hankkimastaan asunnosta. Anna merkitsee Eeron (Myyjä 1) myymäksi osuudeksi 1/4 ja Veeran (Myyjä 2) myymäksi osuudeksi 1/4.

7 Lisätiedot hankinnasta

Liittyykö omaisuuden hankinta avio- tai avoliiton päättymiseen, perinnönjakoon tai testamenttiin?: Merkitse rasti, jos olet saanut omaisuuden osituksessa, perintönä tai testamentin perusteella

Perustuuko osakkeiden tai muun arvopaperin hankinta kokonaan tai osittain työpanokseen?: Merkitse rasti, jos arvopaperin luovuttajana on työnantajasi tai toimeksiantajasi.

Olitko jo ennen kauppaa osakkaana tai yhtiömiehenä myyjäyhtiössä tai oletko myyjäyhtiön osakkaan tai yhtiömiehen vanhempi, puoliso tai lapsi? Jos on kyse yhtiön ja sen osakkaan (tai yhtiömiehen) välisestä alihintaisesta luovutuksesta, varainsiirtovero on maksettava omaisuuden käyvästä arvosta, vaikka sopimuksella olisi sovittu käypää arvoa alempi kauppahinta. Ilmoita käypä arvo osan 9 kohdassa ”Osuutesi kauppahinnasta”.

Onko kyseessä vaihtokauppa eli oletko suorittanut kauppahinnan tai osan siitä luovuttamalla myyjälle varainsiirtoveron alaista omaisuutta, esimerkiksi kiinteistön tai asunto-osakkeita?: Merkitse rasti, jos kyseessä on vaihtokauppa tai yhteisen omistuksen purkaminen.

Onko omaisuus hankittu pakkohuutokaupalla?: Merkitse rasti, jos olet hankkinut omaisuuden pakkohuutokaupalla.

Ostajana yhtiö: Onko myyjä ostajayhtiön yhtiömies tai yhtiömiehen vanhempi, puoliso tai lapsi? Jos on kyse yhtiön ja sen osakkaan (tai yhtiömiehen) välisestä alihintaisesta luovutuksesta, varainsiirtovero on maksettava omaisuuden käyvästä arvosta, vaikka sopimuksella olisi sovittu käypää arvoa alempi kauppahinta. Ilmoita käypä arvo osan 9 kohdassa ”Osuutesi kauppahinnasta”.

Ostajana yhtiö: Onko kyseessä konsernin sisäinen luovutus? Merkitse rasti, jos ostaja on avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö ja myyjä kuuluu ostajan kanssa samaan konserniin.

Luovutuksensaajana yhtiö: Onko omaisuus luovutettu yhtiöön yhtiöosuutta vastaan? Merkitse rasti, jos ostaja on avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö ja myyjälle on omaisuuden vastikkeeksi annettu osuus yhtiöstä. Jos on kyse yhtiön ja sen osakkaan (tai yhtiömiehen) välisestä alihintaisesta luovutuksesta, varainsiirtovero on maksettava omaisuuden käyvästä arvosta, vaikka sopimuksella olisi sovittu käypää arvoa alempi kauppahinta. Ilmoita käypä arvo osan 9 kohdassa ”Osuutesi kauppahinnasta”.

Verohallinto on antanut luovutusta koskevan ennakkoratkaisun, jota vaadin sovellettavaksi. Verotusasiaan voi hakea Verohallinnolta etukäteen maksullisen ennakkoratkaisun. Rastita tämä kohta, jos olet saanut luovutuksesta ennakkoratkaisun ja vaadit, että sitä sovelletaan verotuksessa.

8 Ensiasunnon hankinta

Täytä tämä kohta, jos olet ensiasunnon ostaja. Ensiasunnosta eli ensimmäisestä omaksi kodiksi ostetusta asunnosta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos ilmoituksessa mainitut ehdot täyttyvät.

Jos hankkimasi kiinteistö tai asunto on vain osittain verovapaa, merkitse se osa kauppahinnasta tai muista vastikkeista, josta maksat varainsiirtoveron. Asunnon hankinta on osittain verovapaa esimerkiksi silloin, kun ensiasuntoa käytetään myös yritystoimintaan tai hankit samalla kaupalla myös metsä- tai peltomaata.

9 Kauppahinta ja muut vastikkeet

Ilmoita tässä vain oma osuutesi kauppahinnasta ja muista vastikkeista.  Jos ostajana on avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, ilmoita tässä yhtiön maksama osuus.

Osuutesi kauppahinnasta: Ilmoita tässä oma osuutesi kauppahinnasta.

Jos on kyse yhtiön ja sen osakkaan (tai yhtiömiehen) välisestä alihintaisesta luovutuksesta, varainsiirtovero on maksettava omaisuuden käyvästä arvosta, vaikka sopimuksella olisi sovittu käypää arvoa alempi kauppahinta. Ilmoita tässä tapauksessa hankitun omaisuuden käypä arvo.

Osuutesi osakkeisiin kohdistuvasta yhtiölainasta: Täytä tämä kohta, jos hankkimiisi osakkeisiin kohdistuu yhtiölainaa.

Osuutesi myyjän asuntolainasta tai muusta velasta, jonka otat vastattavaksesi: Kauppahinnan maksamista on myös se, jos maksat myyjän velan tai otat sen vastuullesi. Ilmoita tällaisen velan määrä.

Osuutesi muusta vastikkeesta, joka tulee myyjän hyväksi: Kauppakirjan tai muun sopimuksen ehtona voi olla varsinaisen kauppahinnan lisäksi jokin muu suoritusvelvoite, josta olet ostajana sitoutunut vastaamaan myyjälle tai muulle taholle. Jos tällainen velvoite tulee myyjän hyväksi, myös se katsotaan vastikkeeksi. Ilmoita vastikkeen määrä.

Onko kauppakirjassa ehto lisäkauppahinnasta?: Lisäkauppahinnalla tarkoitetaan sellaista kauppahinnan osaa, jonka tarkka määrä selviää vasta kaupanteon jälkeen. Rastita tämä kohta, jos kauppakirjassa on lisäkauppahintaa koskeva ehto. Ilmoita myös osuutesi lisäkauppahinnasta. Jos lisäkauppahinnan määrä on selvinnyt vasta kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen, merkitse kyseinen päivämäärä.

Kauppahinta ja muut vastikkeet yhteensä: Laske yhteen edellisten rivien luvut ja merkitse niiden summa tähän kohtaan. Täytä tämä kohta, vaikka olisit ilmoittanut edellisillä riveillä vain yhden luvun.

10 Varainsiirtovero

Varainsiirtoveron määrä: Ilmoita oma osuutesi varainsiirtoveron määrästä. Jos ensiasunnon hankinta on osittain verovapaa (katso osa 8), merkitse osuutesi varainsiirtoveron määrästä.

Jos olet perimisvelvollinen ja kaupassa on useita myyjiä, ilmoita vain se osuus varainsiirtoverosta, jonka olet itse perinyt ulkomaiselta ostajalta.

Jos luovutus on kokonaan verovapaa – esimerkiksi jos olet ensiasunnon ostaja – merkitse 0,00.

Varainsiirtoveron laskukaava:

Kauppahinta ja muut vastikkeet yhteensä x veroprosentti
                                         100

Veroprosentti on 4 %: Kiinteistö, kiinteistön määräosa, määräala tai vuokraoikeus sekä pelkkä rakennus tai rakennelma.

Veroprosentti on 2 %: Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osake, golfosake ja viikko-osake tai aikaosuusosake.

Veroprosentti on 1,6 %: Muut osakkeet kuin asunto- tai kiinteistöyhtiöiden osakkeet esimerkiksi liikeosake tai puhelinosake.

Voit laskea varainsiirtoveron myös varainsiirtoverolaskurilla (vero.fi/varainsiirtoverolaskuri).

Esimerkki: Anna ja Pekka ostavat 30 000 eurolla kiinteistön niin, että Anna omistaa 2/3 ja Pekka 1/3. Varainsiirtoveron määrä koko kaupasta on 4 % kauppahinnasta eli 1 200 euroa. Anna maksaa varainsiirtoveroa 800 euroa ja Pekka 400 euroa.

Mitä jos maksan varainsiirtoveron myöhässä?

Jos maksat varainsiirtoveron myöhässä, sinun täytyy maksaa myös viivästyskorkoa. Merkitse kohtaan Viivästyskorkoa ajalta päivät, joille laskit viivästyskoron. Merkitse koron määrä kohtaan Viivästyskoron määrä.

Viivästyskorko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen siihen päivään saakka, jolloin maksat veron – eli maksat viivästyskorkoa myös maksupäivältä.

Viivästyskoron laskukaava:

(korkopäivät x korkoprosentti x varainsiirtoveron määrä)
                                365 x 100 %

Korkopäivien määräksi lasketaan kuukauden ja vuoden todellinen päivien määrä. Vuodessa on 365 korkopäivää, paitsi karkausvuonna 366.

Voit laskea viivästyskoron myös viivästyskorkolaskurilla.

Jos maksat myöhässä etkä ota viivästyskorkoa huomioon, Verohallinto laskee viivästyskoron automaattisesti.

Viivästyskorotuksen määrä: ilmoita maksamasi viivästyskorotuksen määrä.

Kiinteistölle on haettava lainhuutoa 6 kuukauden kuluessa kauppakirjan tai muun sopimuksen allekirjoittamisesta. Jos lainhuutoa tai kirjaamista ei haeta määräajassa, veroa korotetaan 20 % jokaiselta alkavalta 6 kuukaudelta siitä päivästä lähtien, jolloin lainhuutoa tai kirjaamista olisi viimeistään pitänyt hakea. Viivästyskorotus on maksettava, vaikka varainsiirtovero olisi maksettu ajallaan. Viivästyskorotus on enintään 100 % alkuperäisestä verosta.

Maksettavaa yhteensä: Laske edellisten rivien luvut yhteen ja merkitse summa tähän kohtaan.

11 Allekirjoitus

Muista allekirjoittaa ilmoitus ja anna myös yhteystietosi.

12 Asiamiehen yhteystiedot

Jos varainsiirtoveroilmoitukseen liittyviin kysymyksiin vastaa asiamies tai ilmoitus halutaan asiamiehen osoitteeseen, ilmoita asiamiehen nimi, puhelinnumero ja osoite. Liitä hakemukseen tarvittaessa valtakirja. Valtakirja voi olla joko vapaamuotoinen tai Verohallinnon lomake 3818 (Valtakirja veroasioiden hoitamista varten).

13 Huutokaupanpitäjä ja yhteystiedot

Olen huutokaupanpitäjänä perinyt ostajalta varainsiirtoveron: Merkitse rasti, jos arvopaperi on myyty pakkohuutokaupalla ja olet huutokaupanpitäjänä perinyt ostajalta varainsiirtoveron.

Muista allekirjoittaa ilmoitus. Anna myös ulosottoviraston nimi, y-tunnus ja yhteystiedot.

Toimita varainsiirtoveroilmoitus Verohallintoon

Postita varainsiirtoveroilmoitus liitteineen osoitteeseen:

Verohallinto
PL 700
00052 VERO

Voit jättää ilmoituksen myös mihin tahansa Verohallinnon toimipisteeseen. Ilmoitus näkyy OmaVerossa, kun Verohallinto on vastaanottanut ilmoituksen ja se on luettu optisesti.

Todistus varainsiirtoverosta

Kun ilmoituksen mukainen varainsiirtovero on maksettu ja maksu on kirjautunut Verohallinnon tilille, postitamme sinulle todistuksen varainsiirtoverosta. Todistus näkyy myös OmaVerossa ja voit tulostaa sen sieltä. 

Jos olet hankkinut arvopapereita, voit toimittaa todistuksen osakeyhtiölle osakeluetteloon merkitsemistä varten. Kysy yhtiöltä, mitä muita asiakirjoja tarvitset omistuksesi rekisteröintiin.

Jos olet hankkinut kiinteistön, määräosan, määräalan tai kirjattavan vuokraoikeuden, muista hakea lainhuutoa tai kirjaamista Maanmittauslaitokselta.

Näin maksat varainsiirtoveron

Maksa varainsiirtovero Verohallinnon pankkitilille ja käytä maksaessasi varainsiirtoveron viitenumeroa. Viitenumero on henkilö- tai yhtiökohtainen, ja saat sen OmaVerosta tai puhelimitse numerosta 029 497 026 (Maksuliikenne, puhelun hinta pvm./mpm.).

Katso ohje: Näin maksat veroja OmaVerossa

On tärkeää, että käytät oikeaa viitenumeroa. Viitenumeron avulla Verohallinto kohdistaa suorituksen oikean verovelvollisen hyväksi.

Lisätietoa varainsiirtoveron ilmoittamisesta ja maksamisesta

Lisätietoja varainsiirtoverosta

Sivu on viimeksi päivitetty 14.12.2021