Täyttöohje: lomake 6165, Hakemus Suomen lähdeveron palauttamiseksi muista kuin osinko-, korko ja rojaltituloista (muu kuin luonnollinen henkilö, esim. yhteisö)

Yleistä

Käytä tätä lomaketta, jos tulon saaja on ulkomainen yritys, yhtymä, yhtiö tai muu oikeushenkilö, ei siis luonnollinen henkilö. Lomakkeella voi hakea lähdeveron palautusta esimerkiksi työkorvauksesta.

Liitä hakemukseen

  • ulkomainen kaupparekisteriotetta vastaava ote ja sen suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös
  • mahdollinen työkorvausta koskeva toimeksianto- tai urakkasopimus.

Hakemukseen ei tarvitse liittää tositteita. Jos ulkomainen yritys hakee palautusta työkorvauksen maksuvuonna, on hakemukseen kuitenkin liitettävä maksajan antama vakuutus siitä, ettei maksaja ole palauttanut lähdeveroa yritykselle.

Lähdeveron palautusta voi hakea veron perimistä seuraavien kolmen kalenterivuoden aikana. Jos liikaa peritty lähdevero on alle 5 euroa vuodessa, veroa ei palauteta. Palautuspäätöksessä käytetään valuuttana euroa.

Lisäohjeita ulkomaisen yrityksen verotuksesta

Lähetä hakemus osoitteeseen:
Verohallinto
PL 560
FI-00052 VERO
SUOMI

Nimenkirjoitusoikeus

Merkitse rasti kohtaan "Valtakirja", jos hakija on antanut asiamiehelle oikeuden allekirjoittaa hakemuksen. Liitä valtakirja hakemukseen.

Merkitse rasti kohtaan "Allekirjoittajalla on nimenkirjoitusoikeus", jos allekirjoitusoikeus perustuu nimenkirjoitusoikeuteen, joka on merkitty Suomen kaupparekisteriä vastaavaan rekisteriin.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.5.2016