Omien verotusasiakirjojen tilaus, täyttöohje

Omien verotusasiakirjojen tilauslomakkeella (3285) voi tilata jäljennöksiä omista verotusasiakirjoista.

1. Verovelvollinen

Merkitse tähän, kenen verotustietoja pyydetään. Ilmoita nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero.

2. Verotusasiakirjojen tilaaja (täytä vain, jos tilaat jonkun toisen puolesta valtuutettuna)

Asianosaisasemassa oleva henkilö on voinut valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan. Tällöin valtuutetulla on oikeus saada ne tiedot, jotka päämiehellä itsellään olisi oikeus saada, ellei valtuutusta ole rajattu koskemaan vain jonkin tietyn tiedon tai asiakirjan saamista. Valtuutetun asiamiehen pitää esittää selvitys oikeudesta toimia asiakkaan puolesta. Selvityksen voit tehdä esim. vero.fi -palvelun valtuutuslomakkeella Valtakirja veroasioiden hoitamista varten (3818).

3. Mitä verotusasiakirjoja tilaat?

Tällä lomakkeella voit pyytää jäljennöksiä vain omista verotusasiakirjoistasi.

Erittele tässä kohdassa, mitä verotusasiakirjoja tilaus koskee.

Ilmoita kohdassa verovuosi tai muu ajanjakso, mitä ajanjaksoa tai verovuosia tilauksesi koskee.

Tällä lomakkeella ei voi tehdä perukirjapyyntöä eikä omien tietojen tarkastuspyyntöä (GDPR).

Jos olet asianosainen perintöverotuksessa ja tarvitset jäljennöksen perukirjasta tai perukirjan liitteistä, voit tilata ne suoraan OmaVerosta tai voit käyttää perukirjajäljennöksen tilauslomaketta (3627).

Päiväys ja allekirjoitus

Muista päivätä ja allekirjoittaa tilauslomake.