Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Myel- tai Yel-vakuutetun saaman osingon ilmoittaminen

Sairausvakuutuslain 18 luvun 14 §:n mukaan, jos vakuutettu on maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) tai yrittäjien eläkelain (YEL) nojalla vakuutettu, sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun perusteena käytetään MYEL:n ja YEL:n mukaista kunkin vuoden työtuloa siltä osin kuin tämä työtulo korvaa säännöksessä mainitut ansiotulot.

Lain mukaan yksi niistä ansiotuloista, jotka työtulo korvaa sairausvakuutusmaksun perusteena, on osakkaan yhtiöstä saaman osingon ansiotulo-osuus. Tästä syystä osingonjakajan on vuosi-ilmoituksella maksetuista osingoista ilmoitettava, jos osingonsaaja on YEL:n tai MYEL:n mukaan vakuutettu osinkoa jakavan yhtiön toiminnasta. Ilmoitus tarvitaan, jotta sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu voidaan määrittää oikein perustein.

Vuosi-ilmoituksen kohtaan 237 merkitään rasti, jos osingonsaaja on YEL:n tai MYEL:n mukaan vakuutettu osinkoa jakavan yhtiön toiminnasta. On mahdollista, että osingonsaaja ei ole ollut koko kalenterivuoden ajan vakuutettu osinkoa jakavan yhtiön toiminnasta (esim. tilanteessa, jossa enemmistö yhtiön osakkeista vaihtaa omistajaa kesken vuoden). Tällöin rasti kohtaan 237 merkitään vain, jos osingonsaaja on osingon nostettavissaolohetkellä ollut vakuutettu yhtiön toiminnasta.

Esimerkki 1: Yhtiön toimitusjohtaja Matti omistaa 60 % yhtiön osakkeista ja on omistanut tuon osakemäärän yhtiön perustamisesta lähtien. Yhtiössä on lisäksi osakkaina toimitusjohtajan kaksi serkkupoikaa Pekka ja Lasse, jotka omistavat molemmat 20 % osakkeista. Koska Matti on yhtiössä johtavassa asemassa ja omistaa 60 % yhtiön osakepääomasta, on hän vakuutettu YEL:n mukaan yhtiön toiminnasta. Pekka ja Lasse eivät ole YEL:n mukaan vakuutettuja yhtiön toiminnasta, koska kumpikin heistä omistaa osakkeista vain 20 %. Yhtiö maksaa osinkoja vuonna yhteensä 100 000 €.

→ Vain Matin kohdalle merkitään rasti kohtaan 237

Esimerkki 2: Yhtiön osakeomistus on jakaantunut sen perustamisesta saakka siten, että toimitusjohtajana toimiva Matti on omistanut 20 % ja loppu osakekannasta on ollut pääomasijoitusyhtiön omistuksessa. 30.6.2023 tehdyllä kaupalla Matti ostaa pääomasijoitusyhtiön omistamat osakkeet, jonka jälkeen hän omistaa yhtiön osakekannan kokonaan. Tästä päivästä lähtien Matti on myös YEL:n mukaan vakuutettu yhtiön toiminnasta, koska hän on yhtiössä johtavassa asemassa ja omistaa kaikki osakkeet. Yhtiö jakaa osinkoa 31.3.2023 tehdyllä päätöksellä 100 000 € (osinko on nostettavissa ja myös maksetaan samana päivänä), josta pääomasijoitusyhtiölle 80 000 € ja Matille 20 000 €. Myöhemmin yhtiö jakaa vielä ylimääräisen yhtiökokouksen 15.7.2023 tekemällä päätöksellä osinkoa 50 000 €, joka maksetaan samana päivänä kokonaan Matille, joka tuossa vaiheessa omisti yhtiön osakekannan kokonaan.

Matti ei ollut 31.3.2023 YEL:n mukaan vakuutettu yhtiön toiminnasta
→ Matin 31.3.2023 saaman osingon kohdalle ei merkitä rastia kohtaan 237

Matti oli 15.7.2023 vakuutettu YEL:n mukaan yhtiön toiminnasta
→ Matin 15.7.2023 saaman osingon kohdalle merkitään rasti kohtaan 237

Sivu on viimeksi päivitetty 16.10.2023