Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

7H Vuokratulot – osakehuoneistot, täyttöohje

Ilmoita tällä lomakkeella osakehuoneiston vuokraamisesta saamasi vuokratulot. Ilmoita vuokratulot, vaikka niistä ei kulujen vähentämisen jälkeen jäisi verotettavaa tuloa. Ilmoita vain oma osuutesi vuokratuloista ja niihin kohdistuvista kuluista. Jos omistat asunnon yhdessä esimerkiksi puolisosi kanssa, molempien on täytettävä oma lomake ja ilmoitettava oma osuutensa vuokratuloista ja kuluista.

Jos vuokraat useita huoneistoja, ilmoita vuokratulot ja niihin kohdistuvat kulut erikseen jokaisesta vuokralla olevasta kohteesta. Yhdellä lomakkeella on tilaa kahden eri huoneiston vuokratuloille ja tiedoille. Jos huoneistoja on enemmän, täytä useampia lomakkeita.

Voit antaa tiedot OmaVerossa tai paperilomakkeella. Lomakkeen ja lisätietoa saat lomakesivulta. Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Milloin vuokratulot pitää ilmoittaa?

Ilmoita vuokratulot heti, kun alat vuokrata asuntoa. Verohallinto ottaa vuokratulot huomioon veroprosentissasi tai määrää niistä ennakkoveron. Ilmoita vuokratulot OmaVerossa verokorttihakemuksen tai ennakkoverohakemuksen yhteydessä. Jos ilmoitat vuokratulot tällä lomakkeella, täytä lisäksi lomake 5010 (Verokorttihakemus ja/tai ennakkoverohakemus).

Vuokratulot pitää ilmoittaa myös esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä. Tiedot voivat olla veroilmoituksessa jo valmiina. Jos tietoja puuttuu tai niissä on virheitä, ilmoita vuokratulot ja kulut OmaVerossa tai tällä lomakkeella viimeistään esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivänä.

Käytä tätä lomaketta myös silloin, jos teet oikaisuvaatimuksen verotuksen päättymisen jälkeen. Täytä oikaisuvaatimus (lomake 3308) ja liitä tämä lomake vaatimukseesi. Myös oikaisuvaatimuksen voi tehdä OmaVerossa.

Jos ilmoitat vuokratuloja verokorttia tai ennakkoveroa varten, täytä lomakkeeseen kaikkien osakehuoneistojen tiedot ja vuokratulot. Jos korjaat aiemmin esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä antaamaasi tietoa tai haet verotuksen oikaisua, ilmoita kaikki tiedot niistä osakehuoneistoista ja vuokratuloista, joita korjaus tai oikaisuvaatimus koskee.

Verohallinto saa tietoa digitaalisen alustan kautta saamistasi tuloista sekä Suomesta että ulkomailta ja valvoo näiden tietojen ilmoittamista verotuksessa. Muista aina ilmoittaa tulot esitäytetyllä veroilmoituksella.

Muut vuokratulot – valitse oikea lomake

Ilmoita kiinteistön vuokraamisesta saamasi tulot lomakkeella 7K  (Vuokratulot ‒ kiinteistö) ja muun omaisuuden vuokraamisesta saamasi tulot uudella lomakkeella 7L (Vuokratulot muu omaisuus).

Lomakkeilla 7H, 7K ja 7L voit ilmoittaa vuokratulot vain Suomessa sijaitsevasta omaisuudesta. Jos vuokralle antamasi kohde sijaitsee ulkomailla, ilmoita vuokratulot lomakkeella 16B (Selvitys ulkomaantuloista (pääomatulot)).

Lue lisää vuokratulojen verotuksesta

Lue lisää satunnaisen vuokraustoiminnan verotuksesta.

1 Henkilötiedot ja verovuosi

Täytä tähän nimesi ja henkilötunnuksesi.

Ilmoita myös verovuosi eli se vuosi, jolta ilmoitat vuokratuloja.

2 Osakehuoneisto

Täytä tämän osan alkuun seuraavat tiedot:

  • tiedot yhtiöstä ja huoneistosta: asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön nimi ja Y-tunnus sekä huoneiston numero
  • tiedot siitä, kenelle olet vuokrannut huoneiston: vuokralaisen henkilötunnus tai Y-tunnus sekä nimi
  • ajanjakso, jonka huoneisto on ollut vuokralla
  • omistusosuutesi eli se, kuinka monta prosenttia huoneistosta omistat.

Onko vuokralaisia tai vuokrausjaksoja ollut vuoden aikana useita / enemmän kuin yksi?

Jos huoneistossa on ollut vuoden aikana useita vuokralaisia, jätä kohta "Vuokralaisen henkilötunnus tai Y-tunnus" tyhjäksi. Merkitse silloin vuokralaisen nimen tilalle teksti "useita".

Jos huoneisto ei ole ollut vuokralla yhtäjaksoisesti vaan useissa jaksoissa vuoden aikana, merkitse  vuokra-ajaksi koko vuosi muodossa 1.1.20xx–31.12.20xx.

2.1 Oma osuutesi bruttovuokratuloista / vuosi: Ilmoita saamasi vuokratulon määrä bruttona eli älä vähennä siitä esimerkiksi kuluja. Jos omistat asunnon yhdessä esimerkiksi puolisosi kanssa, ilmoita vain oma osuutesi vuokratulosta.

2.2 Maksetut yhtiövastikkeet ja vesimaksut / vuosi (ilmoita vain oma osuutesi): Ilmoita maksamasi yhtiövastikkeet sekä vesimaksut. Ilmoita vain omaa omistusosuuttasi vastaava osa vuokratuloon kohdistuvista kuluista.

Yhtiövastikkeista voit vähentää hoitovastikkeen ja sellaisen pääomavastikkeen (korjaus- ja rahoitusvastike), joka on luettu tuloksi (eli tuloutettu) yhtiön kirjanpidossa. Älä ilmoita rahastoituja vastikkeita, sillä niitä ei voi vähentää vuokratulosta. Tiedon siitä, onko pääomavastike tuloutettu vai rahastoitu yhtiön kirjanpidossa, saat taloyhtiöltä, esimerkiksi isännöitsijältä.

Lue lisää vastikkeiden vähentämisestä

Jos olet ottanut velan huoneiston hankintaa varten, älä ilmoita velan korkoja tällä lomakkeella, sillä korot vähennetään erikseen kaikista pääomatuloista. Kyse on tulonhankkimisvelasta, jonka voit ilmoittaa OmaVerossa. Voit ilmoittaa tiedot esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä myös lomakkeella 50B (Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset) tai verokortti- ja ennakkoverohakemusta varten lomakkeella 5010.

2.3 Muut kulut / vuosi (ilmoita vain oma osuutesi): Ilmoita muut vuokratuloon kohdistuvat kulut, esimerkiksi kustannukset asunnon vuosikorjauksista. Jos haluat vähentää remonttikuluja, remontti pitää tehdä sinä aikana, kun huoneisto on vuokralla. Ilmoita kulut sen vuoden kustannuksiksi, jonka aikana olet maksanut ne. Ilmoita vain omaa omistusosuuttasi vastaava osa vuokratuloon kohdistuvista kuluista.

Voit ilmoittaa myös asunnon perusparannusmenot, jos haluat, että ne vähennetään vuokratuloista niin sanottuina tasapoistoina 10 vuoden aikana. Vaihtoehtoisesti voit vähentää perusparannusmenot asunnon luovutusvoitosta sitten, kun myyt asunnon.

Mitä tarkoitetaan vuosikorjauksella ja perusparannusmenoilla?

2.4 ja 2.5: Laske ja ilmoita verotettava vuokratulo eli vuokratulojen ja niihin liittyvien kulujen erotus: vähennä kohdan 2.1 luvusta kohtien 2.2 ja 2.3 luvut. Jos vuokratulosta jää voittoa, merkitse se kohtaan 2.4. Jos kulut ovat suuremmat kuin vuokratulot eli vuokraamisesta tulee tappiota, merkitse se kohtaan 2.5.

Päivää ja allekirjoita lomake. Ilmoita myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa päivisin.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.5.2024