65 Selvitys yhteisöistä ja yhtymistä, joissa omistusosuus on vähintään 10 %, sekä annetuista ja saaduista konserniavustuksista, täyttöohje

Lomakkeella 65 ilmoitetaan yhteisön omistamat osakkeet tai osuudet toisesta yhteisöstä tai yhtymästä, jos omistusosuus on vähintään 10 % tai jos yhteisö on saanut tai antanut konserniavustusta. Huomaa, että lomake 65 ei korvaa liitelomaketta 66, joka on annettava konsernisuhteista verontilitystä varten.

Verovelvollisen tiedot
  • Yhteisön nimi, Y-tunnus ja tilikausi.
Yhteisön tai yhtymän tiedot
  • Niiden yhteisöjen ja yhtymien nimet ja Y-tunnukset, joista yhteisönne omistaa vähintään 10 %.Merkitse omaan sarakkeeseensa täysinä prosentteina omistusosuudet näistä yhteisöistä tai yhtymistä.
Yhteisö on ulkomainen väliyhteisö
  • Merkitse lomakkeeseen rasti, jos omistettu yhteisö on ulkomainen väliyhteisö. Ulkomaisen väliyhteisön osakkaan tai edunsaajan on annettava lisäksi selvitys mm. väliyhteisön tulo-osuudesta ja voitonjaosta. Selvitys annetaan lomakkeella 74 (Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta).
Ulkomaisen yhteisön asuinvaltio
  • Ulkomaisen yhtiön tai yhtymän asuinvaltio ISO 3166 -standardin mukaisella kaksikirjaimisella koodilla. Koodit ovat osoitteessa www.stat.fi/tk/tt/luokitukset/lk/valtio_index.html.
  • Myös ulkomaisen yhtymän ja eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän tulos verotetaan osakkaiden tulona.

Verovelvollinen on tilikauden aikana saanut yhteisöltä konserniavustusta

Verovelvollinen on tilikauden aikana antanut yhteisölle konserniavustusta

  • Ilmoita kultakin yhteisöltä saatu konserniavustus ja yhteisölle annettu konserniavustus omissa sarakkeissaan (ks. konserniavustuslaki 3 §).
Emoyhtiön tiedot
  • Ilmoita lomakkeen alareunassa emoyhtiön nimi, Y-tunnus ja asuinvaltio sekä emoyhtiöltä saatu tai sille annettu konserniavustus.
Konserniavustukset yhteensä
  • Merkitse omiin sarakkeisiinsa, paljonko yhteisönne on yhteensä saanut konserniavustuksia ja paljonko se on yhteensä antanut konserniavustuksia tilikauden aikana.