Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

1B Matkakulut – Viikonloppumatkat, täyttöohje

Ilmoita tällä lomakkeella matkakulut viikonloppumatkoista kotiin, jos työskentelet toisella paikkakunnalla. Voit vähentää viikonloppumatkat seuraavissa tapauksissa:

 • Varsinainen työpaikkasi on eri paikkakunnalla kuin missä perheesi asuu, ja asut itse työviikot työskentelypaikkakunnalla. Jos sinulla ei ole perhettä, et voi vähentää tällaisia matkakuluja.
 • Työskentelet toisella paikkakunnalla tilapäisesti ns. erityisellä työntekemispaikalla. Tällaisessa tapauksessa voit vähentää viikonloppumatkat kotipaikkakunnalle, vaikka sinulla ei olisi perhettä.

Verotuksen kannalta sinua pidetään perheellisenä, jos olet avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa tai jos sinulla on avopuoliso, jonka kanssa sinulla on tai on ollut yhteinen lapsi.

Vähennä matkakulut halvimman kulkuneuvon mukaan, paitsi jos työkomennus tilapäisellä työskentelypaikkakunnalla on katkennut. Jos matka kotipaikkakunnalle johtuu työkomennuksen katkeamisesta, voit vähentää kulut käyttämäsi kulkuneuvon (esimerkiksi oman auton) mukaan.

Voit antaa tiedot OmaVerossa tai tällä lomakkeella. Lomakkeen ja lisätietoa saat lomakesivulta. Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Jos sinulla on ollut useita eri työpaikkoja tai esimerkiksi kotiosoitteesi on muuttunut vuoden aikana, voit antaa tiedot useammalla lomakkeella.

Muut matkat – valitse oikea lomake

Ilmoita muut matkat OmaVerossa tai seuraavilla lomakkeilla:

 • vakituisen asunnon (eli kodin) ja varsinaisen työpaikan väliset matkat – lomake 1A
 • vakituisen asunnon (eli kodin) ja toissijaisen työpaikan väliset matkat – lomake 1C
 • matkat ns. erityiselle työntekemispaikalle (esim. rakennus-, maanrakennus- tai metsäalan matkat) – lomake 1D.
  Mikä on erityinen työntekemispaikka?

Vähennyksen voi saada verokortille

Voit ilmoittaa matkakulut verokorttia varten. Silloin vähennys otetaan huomioon verokortin ennakonpidätysprosentissa eikä vasta jälkikäteen lopullisessa verotuksessa.

Ilmoita tiedot verokorttia varten OmaVerossa. Voit kuitenkin hakea muutosta verokorttiin myös paperilomakkeella 5010 (Verokortti ja/tai ennakkoverohakemus). Liitä silloin mukaan tämä lomake.

Verokorttia varten ilmoittamasi matkakulut siirtyvät myös esitäytettyyn veroilmoitukseen. Tarkista tiedot ja korjaa niitä tarvittaessa. Jos korjaat näitä tietoja, anna kaikkien ilmoittamiesi viikonloppumatkojen tiedot uudelleen.

Voit hakea vähennystä myös jälkikäteen

Voit ilmoittaa asunnon ja työpaikan väliset matkat myös myöhemmin, esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä. Anna tiedot silloin OmaVerossa tai palauta tämä lomake esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivään mennessä.

Voit käyttää tätä lomaketta myös silloin, jos teet viikonloppumatkoihin liittyvistä matkakuluista oikaisuvaatimuksen verotuksen päättymisen jälkeen. Täytä oikaisuvaatimus ja liitä mukaan tämä lomake. Myös oikaisuvaatimuksen voi tehdä OmaVerossa.

Jos korjaat aiemmin antamaasi tietoa tai haet verotuksen oikaisua, ilmoita kaikki viikonloppumatkoja koskevat tiedot.

Matkakulut pienentävät verotettavan ansiotulon määrää. Huomaa, että muutos verojesi määrään ei ole yhtä suuri.

Lue lisää viikonloppumatkoista verotuksessa

1 Henkilötiedot ja verovuosi

Täytä tähän nimesi ja henkilötunnuksesi.

Ilmoita myös verovuosi eli se vuosi, jolta ilmoitat matkakuluja.

2 Viikonloppumatkojen matkakulut julkisella kulkuneuvolla / vuosi

2.1 Merkitse rastilla, millä perusteella vähennät viikonloppumatkojen kuluja.

Jos kyseessä on tilapäinen työskentely toisella paikkakunnalla, ilmoita myös, liittyykö viikonloppumatka työkomennuksen katkeamiseen. Ilmoita tämä rastittamalla katkeamisen syy eli se, onko työkomennuksen katkeamisesta sovittu työnantajan kanssa vai oletko tehnyt matkan loman tai sairausloman yhteydessä. Jos työkomennus on katkennut, viikonloppumatkan kulut vähennetään tulonhankkimismenoina ansiotuloistasi.

Lue lisää tulonhankkimiskulujen vähentämisestä.

Ilmoita viikonloppumatkoista seuraavat tiedot:

 • Mistä: matkan lähtöpaikan osoite työskentelypaikkakunnalla (esimerkiksi majoittumispaikan osoite)
 • Mihin: perheesi osoite tai oman vakituisen asuntosi (kotisi) osoite
 • Alkamispäivä ja päättymispäivä: se ajanjakso, jonka aikana olet kulkenut viikonloppumatkoja
 • Matka edestakaisin: edestakaisen matkan pituus
 • Matkakulut tänä aikana yhteensä: matkakulut koko ajanjaksolta yhteensä.

Jos käytät useita julkisia kulkuneuvoja, ilmoita eri kulkuneuvojen lippujen hinnat yhteensä kohdassa "Matkakulut tänä aikana yhteensä".

3 Viikonloppumatkojen matkakulut muulla kuin julkisella kulkuneuvolla / vuosi

3.1 Merkitse rastilla, millä kulkuneuvolla olet kulkenut matkan. Jos olet vuoden aikana käyttänyt matkaan useita eri kulkuneuvoja, merkitse rastilla se kulkuneuvo, jota olet käyttänyt eniten vuoden aikana. Mikäli käyttämääsi kulkuneuvoa ei löydy lomakkeen vaihtoehdoista, jätä tämän kohdan rastikentät tyhjäksi.

3.2 Rastita perusteet sille, että olet käyttänyt muuta kuin julkista liikennettä. Voit tehdä vähennyksen muun kuin julkisen kulkuneuvon mukaan seuraavissa tilanteissa:

 • julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä
 • et ehdi käydä kotona viikonlopun aikana, jos käytät julkista liikennettä.

Jos työkomennuksesi toisella paikkakunnalla katkeaa ja matkustat kotipaikkakunnalle sen vuoksi, voit vähentää matkakulut käyttämäsi kulkuneuvon (esimerkiksi oman auton) mukaan. Jätä silloin tämä kohta tyhjäksi. Merkitse työkomennuksen katkeamisen syy rastilla lomakkeen kohtaan 3.3.

3.3 Merkitse rastilla, millä perusteella vähennät viikonloppumatkojen kuluja. Jos kyseessä on tilapäinen työskentely toisella paikkakunnalla, merkitse lisäksi rastilla, onko työnantajan kanssa sovittu, että työkomennus katkeaa viikonlopuksi, vai oletko tehnyt matkan loman tai sairausloman yhteydessä. Jos kyse on tällaisesta työkomennuksen katkeamisesta, matkakulut vähennetään tulonhankkimismenoina ansiotuloistasi.

Ilmoita matkasta seuraavat tiedot:

 • Mistä: matkan lähtöpaikan osoite työskentelypaikkakunnalla (esimerkiksi majoittumispaikan osoite)
 • Mihin: perheesi osoite tai oman vakituisen asuntosi (kotisi) osoite
 • Alkamispäivä ja päättymispäivä: se ajanjakso, jonka aikana olet kulkenut viikonloppumatkoja
 • Matka edestakaisin: edestakaisen matkan pituus
 • Matkakulut tänä aikana yhteensä: matkakulut koko ajanjaksolta yhteensä
 • Kuinka monta kertaa ajanjakson aikana olet kulkenut edestakaisen viikonloppumatkan muulla kuin julkisella kulkuneuvolla.

Tarkista, kuinka paljon matkakuluvähennystä eri kulkuneuvoista voi saada
Asunnon ja työpaikan väliset matkat

Jos käytät matkaan useita eri kulkuneuvoja, ilmoita matkakulujen yhteismäärä kohdassa "Matkakulut tänä aikana yhteensä".

4 Työsuhdematkalippu (Täytä vain, jos haet muutosta verokorttiin.)

Jos olet saanut työnantajalta työsuhdematkalipun, merkitse sen arvo tähän. Täytä tämä kohta vain, jos ilmoitat matkakuluja verokorttia varten. Veroilmoitusta varten tätä tietoa ei tarvitse täyttää, sillä Verohallinto saa tiedon työnantajaltasi.

5 Työsuhdepolkupyörä (Täytä vain, jos haet muutosta verokorttiin.)

Jos olet saanut työnantajalta työsuhdepolkupyörän, merkitse sen luontoisetuarvo tähän. Työsuhdepolkupyörän arvo vähennetään työsuhdematkalipun verovapaasta määrästä, sillä verovapaa määrä 3 400 euroa on yhteinen. Täytä tämä kohta vain, jos ilmoitat matkakuluja verokorttia varten. Veroilmoitusta varten tätä tietoa ei tarvitse täyttää, sillä Verohallinto saa tiedon työnantajaltasi.

Jos käytät työsuhdepolkupyörää asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin ja työsuhdepolkupyörän luontoisetuarvo ylittää 1 200 euroa, voit pyytää matkakuluvähennystä 98 euroa polkupyörällä kohdassa 3 Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut muulla kuin julkisella kulkuneuvolla / vuosi.

Päivää ja allekirjoita lomake. Ilmoita myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa päivisin.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.4.2023