Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Ilmoitus ajoneuvon muusta verottomasta käytöstä, täyttöohje

Anna ilmoitus ajoneuvon muusta verottomasta käytöstä, kun tuot Suomeen ajoneuvon tiettyyn verottomaan käyttöön rekisteröimättä sitä Suomessa. Ilmoitus on annettava ennen kuin otat ajoneuvon käyttöön Suomessa. Tässä tarkoitettuja verottoman käytön tilanteita ovat esimerkiksi kokeilukäyttö, tutkimuskäyttö, tyyppihyväksyntä, kilpailukäyttö, lyhytaikainen esittelykäyttö, ajoneuvon maahantuonti huoltoa, korjausta tai muuta käsittelyä varten sekä muu erityinen syy. Lue lisää verottomasta käytöstä näissä tilanteissa.

Huomaa, että ajoneuvon kilpailukäytöstä siirtoluvalla annetaan ilmoitus vain kerran.

Tee ilmoitus OmaVerossa: Valitse etusivulta -> Kaikki toiminnot -> Autovero -> Ilmoitus verottomasta käytöstä -> Muu verottoman käytön tilanne -> Valitse verottoman käytön muu syy

Tarvittaessa voit käyttää myös paperilomaketta (lomake 1225). Lisätietoa saat lomakesivulta.

Kun otat ajoneuvon kilpailukäyttöön, tee ilmoitus OmaVerossa: Valitse -> Kaikki toiminnot (mikäli sinulla ei ole autoverotiliä Omaverossa) -> Autoverotus -> Lisää toimintoja -> Ilmoitus verottomasta käytöstä -> Kilpailukäyttö -> Valitse kilpailukäytön tilanne

Kun olet lähettänyt ilmoituksen, Verohallinto vahvistaa ilmoituksesi vastaanotetuksi. Saat vahvistuskirjeen heti OmaVeron postilaatikkoon, josta voit tulostaa sen. Kirje tulee myös postitse kotiin, ellet ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä eli luopunut paperipostista. Pidä vahvistus mukana joko tulosteena tai mobiililaitteella aina, kun käytät ajoneuvoa. Vahvistus pitää pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle, poliisille tai Tullille.

Lue lisää ajoneuvon verottomasta käytöstä

1 Ilmoittaja

Ilmoita tässä omat tietosi. Jos täytät ilmoituksen toisen puolesta, ilmoita sen henkilön tiedot, joka ottaa ajoneuvoa verottomaan käyttöön Suomessa.

Nimi

Ilmoittajan nimi.

Henkilötunnus tai y-tunnus

Ilmoittajan henkilötunnus.

Jos suomalaista henkilötunnusta ei ole, ilmoita syntymäaika. Jos ilmoittaja on oikeushenkilö, ilmoita Y-tunnus. Ilmoita Y-tunnus muodossa 1234567-8. 

2 Ajoneuvo

Ilmoita tässä tiedot ajoneuvosta, jonka otat verottomaan käyttöön. Voit käyttää apuna ajoneuvon virallisia asiakirjoja, esimerkiksi vaatimustenmukaisuustodistusta tai ajoneuvon ulkomaista tai suomalaista rekisteröintitodistusta.

Merkki

Ajoneuvon merkki.

Malli

Ajoneuvon malli.

Valmistenumero

Anna ajoneuvon valmistenumero (englanniksi VIN, vehicle identification number). Ajoneuvon valmistenumero on yksilöllinen numero- ja kirjainsarja, jolla ajoneuvo tunnistetaan.

Merkitse valmistenumero siinä muodossa kuin se on virallisissa asiakirjoissa. Valmistenumero on normaalisti 17 merkkiä pitkä, ja se voi sisältää erikoismerkkejä. EU- tai EY -tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen valmistenumeroissa ei yleensä käytetä o-, i- tai q-kirjainta, jotta ne eivät sekoitu numeroihin. Tätä kirjain- ja pituusrajoitusta ei ole muiden kuin EU- tai EY -tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen valmistenumeroissa. Näitäkin merkkejä voi olla esimerkiksi Yhdysvalloista tai Japanista tuotujen ajoneuvojen valmistenumerossa.

Rekisteritunnus

Mikäli verottomassa käytössä on ulkomailla rekisteröity ajoneuvo, ilmoita tässä ulkomainen rekisteritunnus. Mikäli käytät ajoneuvoa siirtoluvalla tai koenumerokilvillä, ilmoita siirtoluvan tai koenumerokilven tunnus.

Huomaa: Ajoneuvon käyttö liikenteessä edellyttää voimassa olevaa liikennevakuutusta.

Rekisteröintimaa

Ilmoita ajoneuvon rekisteröintimaa.

Ajoneuvoluokka

Valitse ajoneuvoluokka, johon ajoneuvo on rekisteröity.

3 Käyttötarkoitus

Lue lisää verottomasta käytöstä näissä tilanteissa:

Siirtoajo tuontipaikalta muualle maahan tai vientipaikalle

Ulkomailta tuotava ajoneuvo siirretään tuontipaikalta muualle maahan tai vientipaikalle rekisteröimättä sitä Suomessa.

Maahantuonti huoltoa, korjausta tai muuta käsittelyä varten

Ajoneuvo tuodaan maahan ainoastaan huoltoa, korjausta tai muuta käsittelyä varten tai ajoneuvoa siirretään näiden toimenpiteiden suorittamiseksi lyhyitä matkoja Suomessa.

Kokeilukäyttö

Ajoneuvo tuodaan maahan tai otetaan käyttöön tilapäisesti vain kokeilukäyttöä varten rekisteröimättä sitä Suomeen.

Tyyppihyväksyntä

Ajoneuvo tuodaan maahan tai otetaan käyttöön tilapäisesti vain tyyppihyväksynnän suorittamista varten rekisteröimättä sitä Suomeen.

Tutkimuskäyttö

Ajoneuvo tuodaan maahan tai otetaan käyttöön tilapäisesti vain tutkimuskäyttöä varten rekisteröimättä sitä Suomeen.

Lyhytaikainen esittely

Ajoneuvo tuodaan maahan tai otetaan käyttöön tilapäisesti vain lyhyttä esittelyä varten rekisteröimättä sitä Suomeen.

Ajoneuvon kilpailukäyttö siirtoluvalla (enintään 7 päivää) 

Suomessa rekisteröimätöntä ajoneuvoa käytetään Suomessa siirtokilvillä varustettuna vain kilpailutarkoituksiin yhtäjaksoisesti enintään 7 päivän ajan.

Ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon kilpailukäyttö (enintään 30 päivää) 

Ulkomailla rekisteröity ajoneuvo tuodaan lyhytaikaisesti Suomeen vain kilpailukäyttöön enintään 30 päivän ajaksi ja viedään tämän jälkeen maasta. Kilpailukäyttö tarkoittaa itse kilpailua ja siihen välittömästi liittyvää välttämätöntä käyttöä. Jos siirrät ajoneuvoa kuljetusvälineellä, siitä ei tarvitse tehdä verottoman käytön ilmoitusta.

Muu, mikä?  

Ajoneuvo tuodaan maahan tai otetaan verottomaan käyttöön lyhytaikaisesti muuta erityistä käyttöä varten rekisteröimättä sitä Suomeen. Ajoneuvon käytölle pitää esittää muu erityinen käyttötarkoitus, joka poikkeaa edellä mainituista muista väliaikaisen verottoman käytön tilanteista.

Siirtoajon lähtöpaikka

Ilmoita siirtoajon lähtöpaikan osoite. Lähtöpaikka tarkoittaa ulkomailta tuotavan ajoneuvon tuontipaikkaa Suomessa.

Siirtoajon määräpaikka

Jos siirtoajon tarkoitus on siirtää ajoneuvo muualle Suomeen, ilmoita siirtoajon lopullinen määränpää Suomessa. Jos ajoneuvo viedään maasta, ilmoita määränpääksi se paikka Suomessa, josta ajoneuvo siirretään ulkomaille (esimerkiksi satama tai rajanylityspaikka).

4 Käyttöaika Suomessa

Ajoneuvon käyttö Suomessa alkaa

Päivämäärä, jolloin ajoneuvon käyttö Suomessa alkaa. Ajoneuvon käyttö alkaa sinä päivänä, jolloin ajoneuvoa käytetään liikenteessä Suomen alueella. Jos esimerkiksi ajoneuvo ajetaan pois satamasta, käyttö alkaa heti.

Käytön päättymispäivä

Päivämäärä, jolloin ajoneuvon käyttö Suomessa päättyy. Jos tuot ajoneuvon Suomeen esimerkiksi huoltoa varten, ilmoita tässä ajoneuvon arvioitu käytön päättymispäivä. Huomaa, että ottaessasi ajoneuvon enintään 7 päiväksi kilpailukäyttöön, käytön päättymispäivää ei tarvitse antaa.