Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Autoveroilmoitus, täyttöohje

Anna autoveroilmoitus, kun rekisteröit tai otat ajoneuvon verolliseen käyttöön Suomessa ensimmäistä kertaa. Autoveroilmoitus annetaan seuraavista veronalaisista ajoneuvoista:

 • henkilö- tai pakettiauto
 • linja-auto, joka painaa alle 1 875 kg
 • moottoripyörä
 • muu L-luokan ajoneuvo (esimerkiksi nelipyörä).

Huomaa, että autoveroilmoitus täytyy antaa myös ajoneuvoista, jotka ovat joko autoverottomia tai joiden autoveroa on alennettu. Jos olet aiemmin tehnyt käyttöönottoilmoituksen, olet käyttöönottajana verovelvollinen.

Voit käyttää apuna ajoneuvon virallisia asiakirjoja, esimerkiksi ajoneuvon ulkomaista tai suomalaista rekisteröintitodistusta tai ajoneuvon valmistajan antamaa vaatimustenmukaisuustodistusta (CoC-todistus, certificate of conformity).

Lue lisää autoverotuksesta.

Katso ohjeet ja ilmoita OmaVerossa: Näin annat autoveroilmoituksen OmaVerossa. OmaVerossa et tarvitse lomakkeita.

1 Verovelvollinen

Nimi

Verovelvollisen tai muun verosta vastuussa olevan nimi. Yleensä verovelvollinen on se, joka merkitään liikennerekisteriin ajoneuvon omistajaksi. Huomaa kuitenkin poikkeukset:

 • Osamaksukaupassa verovelvollinen on ostaja, joka merkitään liikennerekisteriin ajoneuvon haltijaksi.
 • Jos ajoneuvo on otettu verolliseen käyttöön ennen rekisteröintiä, verovelvollinen on käyttöönottaja.
 • Jos ajoneuvosta on annettu veroilmoitus ennen rekisteröintiä ja verollista käyttöönottoa, verovelvollinen on veroilmoituksen antaja.

Henkilötunnus tai Y-tunnus

Verovelvollisen henkilötunnus. Jos suomalaista henkilötunnusta ei ole, ilmoita syntymäaika. Jos verovelvollinen on oikeushenkilö, ilmoita Y-tunnus. Ilmoita se muodossa 1234567-8.

Huom.! Jos olet liikkeen- tai ammatinharjoittaja, käytä autoveroilmoituksessa henkilötunnustasi. Et voi käyttää toiminimesi Y-tunnusta, koska autoveroilmoitukseen tarvitaan niin sanotun oikeushenkilön tunnus. Liikkeen- ja ammatinharjoittajan yritys ei ole oikeushenkilö. Autoveropäätös annetaan sinulle yksityishenkilönä.

2 Edustaja (täytä tarvittaessa)

Jos autoveroasioita hoitaa verovelvollisen valtuuttama edustaja, täytä tähän edustajan nimi ja henkilötunnus. Jos edustajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika. Jos edustaja on oikeushenkilö, ilmoita Y-tunnus. Anna Y-tunnus muodossa 1234567-8.

Huom.! Jos edustaja allekirjoittaa autoveroilmoituksen verovelvollisen puolesta, liitä ilmoitukseen valtakirja. Asianajajalta tai julkiselta oikeusavustajalta ei tarvita valtakirjaa.

3 Ajoneuvo

Ajoneuvon tiedot löydät ajoneuvon virallisista asiakirjoista, esimerkiksi vaatimustenmukaisuustodistuksesta tai ajoneuvon ulkomaisesta tai suomalaisesta rekisteröintitodistuksesta.

Merkki

Ilmoita tässä kohdassa ajoneuvon merkki.

Malli

Ilmoita tässä kohdassa ajoneuvon malli.

Valmistenumero

Anna ajoneuvon valmistenumero (englanniksi VIN, vehicle identification number). Ajoneuvon valmistenumero on yksilöllinen numero- ja kirjainsarja, jolla ajoneuvo tunnistetaan. Rekisteröidyn tai käytetyn ajoneuvon valmistenumero on rekisteröintitodistuksessa eli rekisteriotteessa.

Merkitse valmistenumero siinä muodossa kuin se on virallisissa asiakirjoissa. Valmistenumero on normaalisti 17 merkkiä pitkä, ja se voi sisältää erikoismerkkejä. EU- tai EY -tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen valmistenumeroissa ei yleensä käytetä o-, i- tai q-kirjainta, jotta ne eivät sekoitu numeroihin. Tätä kirjain- ja pituusrajoitusta ei ole muiden kuin EU- tai EY -tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen valmistenumeroissa. Näitäkin merkkejä voi siis olla esimerkiksi Yhdysvalloista tai Japanista tuotujen ajoneuvojen valmistenumerossa.

Jos ajoneuvon valmistenumerossa on yli 17 merkkiä:

 • merkitse Valmistenumero-kenttään 17 ensimmäistä merkkiä
 • ilmoita koko valmistenumero liitteellä.

Variantti

Versio

Ajoneuvon variantti ja versio. Ne on määritelty teknisten ominaisuuksien mukaan, esimerkiksi käyttövoiman, tehon ja korimallin perusteella. Variantti- ja versiotiedot on merkitty ajoneuvon virallisiin asiakirjoihin. Versiotieto löytyy esimerkiksi rekisteröintikatsastustodistuksen kohdasta D.2 (Versio).

Ajoneuvo on (valitse uusi tai käytetty)

Anna tässä kohdassa tieto siitä, onko ajoneuvo uusi vai käytetty. Ajoneuvo on uusi, jos se ei ole ollut rekisteröitynä eikä käytössä. Uutena pidetään myös ajoneuvoa, joka on tuotu maahan uutena ja joka on ollut verottomassa esittelykäytössä.

Ajoneuvo on käytetty silloin, jos se on ollut jo aiemmin rekisteröitynä tai käytössä.

Ensirekisteröintipäivä

Ajoneuvon ensirekisteröintipäivä muodossa ppkkvvvv. Ensirekisteröintipäivä on se päivä, jolloin ajoneuvo on ensimmäisen kerran rekisteröity joko ulkomailla tai Suomessa.

Ensirekisteröintipäivää käytetään autoverotuksessa ajoneuvon iän laskemiseen. Ikä lasketaan täysinä kuukausina ensimmäisestä rekisteröinnistä alkaen. Jos ensirekisteröinnin ajankohta ei ole tiedossa, ajoneuvon ikä lasketaan valmistuskuukauden lopusta. Jos tätäkään ajankohtaa ei pystytä selvittämään, ajoneuvon ikä määritetään sen vuoden päättymisestä, jona ajoneuvo on todennäköisesti ensimmäisen kerran rekisteröity, otettu käyttöön tai valmistettu. Ajoneuvon ikä lasketaan siihen hetkeen saakka, jolloin veron suorittamisvelvollisuus syntyy. Veron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun ajoneuvo rekisteröidään, ajoneuvo otetaan verolliseen käyttöön Suomessa tai ajoneuvosta annetaan veroilmoitus.

Huomaa! Uuden kuljetusvälineen arvonlisävero tulee ilmoittaa ja maksaa, jos tuot Suomeen ajoneuvon toisesta EU-maasta ja jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

 • ajoneuvo on myyty kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se on ensimmäisen kerran otettu käyttöön
 • ajoneuvolla on ajettu myyntihetkeen mennessä enintään 6 000 km.

Jos ajoneuvon ostaja ei ole Suomessa arvonlisäverovelvollinen, hänen pitää ilmoittaa ja maksaa uuden kuljetusvälineen arvonlisävero oma-aloitteisesti OmaVerossa. Yritys tai yhteisö, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen, käyttää samaa uuden kuljetusvälineen arvonlisäveroilmoitusta kuin yksityishenkilö. Lue lisää arvonlisäveroilmoituksen antamisesta uudesta kuljetusvälineestä.

Matkamittarin lukema

Matkamittarin lukema kilometreinä. Jos lukema on maileina, muunna ne kilometreiksi: 1 maili = 1,6093 kilometriä. Jos matkamittarin lukema ei vastaa todellisia ajokilometrejä, anna selvitys erillisenä liitteenä.

Ajoneuvoluokka

Ajoneuvoluokka, johon ajoneuvo rekisteröidään. Jos valitset ajoneuvoluokaksi pakettiauton, täytä myös lomakkeen osa 4.

Käyttövoima

Valitse oikea vaihtoehto. Jos ajoneuvosi käyttövoimatietoa ei ole mainittu, valitse vaihtoehto "Muu, mikä?" ja ilmoita käyttövoima.

Sähköverkosta ladattava hybridi (plug-in) (valitse Kyllä tai Ei)

Jos ajoneuvon käyttövoimana on bensiini ja sähkö tai diesel ja sähkö, ilmoita, onko ajoneuvo ladattava hybridi eli hybridiajoneuvo, jota voidaan ladata sähköverkosta tai latauslaitteella (PHEV, plug-in hybrid electric vehicle).

Korimalli

Valitse oikea vaihtoehto. Jos ajoneuvosi korimallia ei ole mainittu, valitse vaihtoehto "Muu, mikä?" ja ilmoita korimalli.

Vetotapa

Valitse oikea vaihtoehto.

Vaihteisto

Valitse, onko ajoneuvossa automaattivaihteisto vai manuaalivaihteisto. Jos vaihteisto on molempien yhdistelmä tai kyseessä on täyssähköauto, valitse Automaatti-vaihtoehto.

Iskutilavuus

Moottorin iskutilavuus kuutiosenttimetreinä (cm3).

Teho (kW)

Teho kilowatteina (kW). Jos ajoneuvosi teho on ilmoitettu DIN-hevosvoimana (hv), muunna hevosvoimat kilowateiksi: 1 kilowatti on 1,36 hv, joten 1 DIN-hevosvoima on 0,735 kW.

Sähköauton akun kapasiteetti (kWh)

Sähköauton akun kapasiteetti kilowattitunteina.

Kokonaismassa (kg)

Ajoneuvon kokonaismassa on omamassan ja kantavuuden summa. Kokonaismassa on tieliikenteeseen hyväksytty suurin sallittu kuormatun auton paino.

CO2-arvon peruste

Valitse oikea vaihtoehto.

NEDC on yleisin mittaustapa ajoneuvoissa, jotka on otettu käyttöön aiemmin kuin 1.9.2018. Tämän jälkeen käyttöön otetuissa ajoneuvoissa tavallisin mittaustapa on WLTP.

Jos ajoneuvosi CO2-arvon peruste on määritetty esimerkiksi EU-asetuksen 183/2011 (CARB) perusteella, valitse Muu mittaustapa.

Tarkista mittaustapa tarvittaessa ajoneuvon maahantuojalta tai katsastusasemalta. Jos et tiedä CO2-arvon perustetta valitse Ei tiedossa.

CO2-päästöarvo (g/km)

Ilmoita tässä CO2 päästöarvo. Veroprosentti määräytyy ajoneuvon EU- tai EY-tyyppihyväksynnän mukaisten hiilidioksidipäästöjen (CO2) perusteella. Hiilidioksidipäästöjen arvo on yleensä suurempi kuin 0. Ilmoita EU- ja EY-tyyppihyväksytyn auton hiilidioksidipäästöjen arvoksi yhdistettyä kulutusta vastaava CO2-päästöarvo (g/km). Päästöarvon saat esimerkiksi EU- tai Eta-maassa annetusta rekisteröintitodistuksesta tai vaatimuksenmukaisuustodistuksesta (CoC-todistus).

Huomaa, että hiilidioksidin (CO2) päästöarvo on yleensä suurempi kuin 0.

Valitse Ei tiedossa, jos ajoneuvoa ei ole EU- tai EY-tyyppihyväksytty tai CO2-päästötietoa ei ole muuten saatavilla. Tässä tapauksessa sovelletaan ajoneuvon kokonaismassaan (kg) ja käyttövoimaan perustuvaa laskennallista veroprosenttia.

4 Pakettiauton lisätiedot

Pituus (mm)

Pakettiauton lisätietoina pituus (mm) alle 2-vuotiaasta pakettiautosta.

Omamassa (kg)

Ajoneuvon omamassa. Omamassa on valmistajan ilmoittama ajoneuvon paino kilogrammoina. Arvo sisältää kuljettajan painon, joka on laskennallisesti 75 kg, sekä polttoaineen ja muiden nesteiden painot.

Ovien määrä (kpl)

Ajoneuvon ovien lukumäärä. Esimerkiksi pakettiautoista ilmoitetaan ohjaamon ovien määrä.

Istuimien määrä (kpl)

Istuimien lukumäärä.

Alennetun veron pakettiauto vai täyden veron pakettiauto

Anna tässä kohdassa tieto siitä, vaaditko verotusta alennetun veron pakettiautona.

Pakettiauton autoveroa voidaan alentaa, jos

 • auton kokonaismassa on yli 2 500 kg
 • autossa on kuljettajan istuin ja sen vieressä olevat istuimet
 • auton kantavuus täyttää jommankumman ehdon:
  • kantavuus eli kokonaismassan ja omamassan välinen erotus on vähintään 680 kg mutta alle 1 000 kg, ja teho (kW) jaettuna kokonaismassalla (kg) on enintään 0,05
  • kantavuus on vähintään 1 000 kg ja teho jaettuna kokonaismassa on enintään 0,06.

Kantavuus on sama kuin ajoneuvon suurin sallittu tavara- ja henkilökuorma.

Kokonaismassa on omamassan ja kantavuuden summa. Kokonaismassa on tieliikenteeseen hyväksytty suurin sallittu kuormatun auton paino.

Jos ajoneuvo on alennetun veron pakettiauto, valitse vaihtoehto Alennetun veron pakettiauto.

Jos vaadit pakettiauton verovapautta, valitse osan 6 luettelon vaihtoehdoista verovapauden peruste.

Jos ajoneuvo ei täytä alennetun veron pakettiauton edellytyksiä, valitse vaihtoehto täyden veron pakettiauto.

Lue lisää autoveron määrästä.

5 Alle 2-vuotiaan ajoneuvon varustetiedot

Ilmoita ajoneuvon varusteet, jos henkilö- tai pakettiauto on alle 2 vuotta vanha. Varustetasolla tarkoitetaan valmistajan tai maahantuojan määrittämää varustekokonaisuutta, joka koostuu yleensä useista eri varusteista ja jolla on oma markkinointinimi.

Kirjoita varustetason nimi tekstikenttään. Anna tarvittaessa selvitys siitä, miksi et voi nimetä varustetasoa. Voit antaa selvityksen myös erillisellä liitteellä.

Jos olet ilmoittanut nimetyn varustetason, ilmoita myös, onko ajoneuvossa sen lisäksi yksittäisiä lisävarusteita, jotka eivät kuulu valitsemaasi varustetasoon. Jos et ole varma asiasta, vastaa kysymykseen kyllä.

Jos vastaat kysymykseen kyllä, luettele ajoneuvon varusteet autoveroilmoituksen liitteenä. Voit luetella vain ne varusteet, jotka eivät kuulu ilmoittamaasi varustetasoon. Voit myös luetella kaikki varusteet, jos et esimerkiksi ole varma siitä, mitkä varusteista kuuluvat varustetasoon.
Tämä luettelo pitää toimittaa myös, jos olet ilmoittanut varustetasoksi muuta kuin nimetyn varustetason.

Tiedot ajoneuvosi varusteista näet esimerkiksi ajoneuvon kauppakirjasta. Voit kysyä varustetietoja myös esimerkiksi ajoneuvon merkin edustajalta.

Lue lisää ajoneuvon varusteiden ilmoittamisesta.

6 Vuokrakäyttöön tarkoitetun ajoneuvon lisätiedot

Ilmoita, kuka ajoneuvon antaa vuokralle (nimi ja Y-tunnus). Ilmoita myös, milloin ajoneuvon vuokrakäyttö Suomessa alkaa ja päättyy.

7 Muut lisätiedot

Verovapaat ajoneuvot

Jos vaadit verovapautta, ilmoita se tässä valitsemalla verovapauden peruste.

Taksien autoveron alennus poistuu 1.7.2022. Autoverosta ei myönnetä alennusta, jos ajoneuvo on rekisteröity 1.7.2022

Liikenneluvan numero

Ilmoita taksista liikenneluvan numero.

Ajoneuvon rekisteröintipäivä Suomessa (ppkkvvvv)

Päivä, jona ajoneuvo on rekisteröity Suomessa.

Verollisen käytön alkupäivä Suomessa (ppkkvvvv)

Päivä, jona verollinen käyttö Suomessa on alkanut. Verollinen käyttö alkaa, kun ajoneuvoa käytetään liikenteessä Suomen alueella, vaikka ajoneuvoa ei olisi vielä rekisteröity Suomessa. Poikkeus on tilanne, jossa ajoneuvoa käytetään vain verottomaan tarkoitukseen: tällaista käyttöä ei oteta huomioon verollisen käytön alkupäivässä.

8 Ennakkoratkaisu

Merkitse rasti, jos sinulla on ilmoittamaasi ajoneuvoa koskeva ennakkoratkaisu, joka on voimassa ja jonka soveltamista vaadit autoverotuksessa.

9 Liitteet

Jos ajoneuvossasi on merkittäviä yksilöllisiä ominaisuuksia, anna selvitys yksilöllisistä ominaisuuksista liitteenä.

Yksilöllinen ominaisuus on esimerkiksi oikealla puolella oleva ohjauspyörä tai muu tavallisuudesta poikkeava ratkaisu. Tällaiseksi ei katsota ajoneuvon ikääntymisestä aiheutuneita muutoksia tai vähäisiä vaurioita.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.5.2024