Tarkista käyttämäsi ulkomainen TIN-tunniste

Maksuttomassa TIN on Europa –palvelussa voi helposti tarkistaa onko ulkomainen verotunniste (esim. henkilötunnus) oikeassa muodossa. Palvelun avulla ei voi vahvistaa henkilöyttä eikä sitä, onko syötetty numero todella olemassa ja onko kyseinen maa antanut sen. 

Palvelu toimii 22 eri kielellä, myös suomeksi. Palvelusta saa myös lisätietoa eri maissa käytetyistä tunnisteista. 

Palvelun etusivulle pääsee linkistä: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/tin/index_en.htm 
ja suoraan kyselyyn linkistä: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/?locale=fi