6T Tonnistoverovelvollisen tuen seuranta (3069)

Tätä lomaketta käyttävät tonnistoverovelvolliset osakeyhtiöt.

Lomake annetaan vuosittain veroilmoituksen liitteenä.

Lomakkeen avulla Verohallinto laskee tonnistoverolain perusteella myönnetyn tuen määrän. Laskelma tehdään yhtiön koko elinkeinotoiminnan osalta noudattaen tuloverotusta koskevaa lainsäädäntöä. Yhtiön on tehtävä kaikki ne vähennykset, jotka se olisi enintään voinut vähentää. Esimerkiksi irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvista aluksista on tehtävä enimmäispoistot.

Tuloverotettavan toiminnan osalta yhtiön tulee antaa lomake 6B liitteineen.

Lomake 6T on annettava paperiversiona. Tonnistoveroilmoituslomakkeita ei voi antaa sähköisenä.

Paperinen veroilmoitus lähetetään osoitteeseen:
Verohallinto
Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu
PL 200
00052 VERO