Kiinteistöveroilmoitus (3743)

Tällä lomakkeella ei voi ilmoittaa kiinteistötietoja vuodelta 2019 tai vanhemmilta vuosilta.

Tee oikaisuvaatimus lomakkeella Kiinteistöveron oikaisuvaatimus (lomake 3353). Oikaisuvaatimuksen voi myös tehdä vapaamuotoisesti.

Asioi verkossa

Vuoden 2020 kiinteistötietoja voi korjata tai täydentää OmaVerossa keväällä 2020.