Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Tekoälyn eettiset periaatteet Verohallinnossa

Haluamme käyttää tekoälyä vastuullisesti ja eettisesti. Siksi olemme luoneet tekoälyn hyödyntämisen eettiset periaatteet.

Tekoälyn hyödyntäminen auttaa osaltaan meitä saavuttamaan strategiset tavoitteemme, jotka ovat verotulojen varmistaminen, oikeudenmukaisesti toimitettu verotus ja positiivinen asiakaskokemus.

Tekoälyä hyödyntämällä voimme tarjota parempaa palvelua asiakkaille ja toimia tehokkaammin. Tekoälyn hoitaessa osan työstä virkailijat voivat keskittyä ihmisen osaamista vaativiin tapauksiin. Tekoäly nopeuttaa ja tehostaa verotuksen toimittamista sekä vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta.

Tekoälyn käyttöä verotusasioissa ohjaavat yleiset verotuksen toimittamisen periaatteet, jotka perustuvat verotusmenettelystä annettuun lakiin ja hallintolakiin.

Verohallinto voi käyttää erilaisia tekoälyratkaisuja eri käyttötarkoituksiin. Jokaisen ratkaisun kohdalla päätetään erikseen, tekeekö tekoäly itsenäisiä päätöksiä vai tuottaako se päätösehdotuksia virkailijalle.

Tekoälymme käyttää vain luotettavaa dataa

 • Tiedämme ja ymmärrämme, miten valitsemamme tekoälyratkaisut toimivat. Tunnemme niiden toimintaperiaatteet yksityiskohtaisesti.
 • Annamme datan tekoälyn käyttöön vasta, kun olemme varmoja siitä, että tieto on laadukasta ja soveltuu tarkoitukseen. Seuraamme asiaa jatkuvasti myös silloin, kun dataa käytetään.
 • Jos datassa tai algoritmeissa on virheitä tai vinoumia, korjaamme ne mahdollisimman nopeasti.

Tekoälyn toiminnasta vastaa aina ihminen

 • Tekoälyä voi opettaa ihminen tai tekoäly voi oppia itse. Oppivaa tekoälyä valvoo ihminen.
 • Virkailija voi poiketa tekoälyn tuottamasta ratkaisuehdotuksesta.
 • Tekoäly voi tehdä päätöksiä vain, jos päätöksenteon vaiheet voidaan selvittää, tulkita ja perustella jälkikäteen.
 • Olemme nimenneet tekoälytoiminnallemme vastuutahon. Tähän tahoon voi olla yhteydessä kaikissa tekoälyyn liittyvissä asioissa.

Tekoäly toimii lain ja määräysten mukaisesti

 • Arvioimme ja seuraamme säännöllisesti tekoälyn käyttöä ja puutumme poikkeamiin välittömästi.
 • Tekoälyn käyttö ei vaaranna verotustietojen salassapitoa eikä asiakkaiden tietosuojaa.
 • Tekoälyn käyttö ei vaaranna asiakkaan eikä päätöksestä vastuussa olevan virkailijan oikeusturvaa.
 • Valitsemme yhteistyökumppanimme vastuullisesti ja huolellisesti. Vastaamme koko alihankintaketjun työstä.
 • Valitsemme ja testaamme tekoälyratkaisut samojen turvallisuusperiaatteiden mukaan kuin muutkin tuotantojärjestelmämme.

Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun vastuullisesta ja eettisestä tekoälystä

 • Vaikutamme siihen, että Suomessa otetaan käyttöön eettisesti kestäviä tekoälyteknologioita ja kansainvälisiä menettelyjä. Vaikutamme myös lainsäädäntömuutoksiin.
 • Kerromme avoimesti, minkälaisissa tehtävissä käytämme tekoälyä.
Sivu on viimeksi päivitetty 16.4.2019