Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Veronumerorekisteri päivitetään huhtikuussa 2022

Uutinen, 12.4.2022

Julkisesta veronumerorekisteristä poistetaan huhtikuun 2022 aikana tiedot henkilöistä, joista ei ole annettu Verohallintoon rakennusalan ilmoitusvelvollisuuteen perustuvia työntekijäilmoituksia viimeisen kahden vuoden aikana.

Henkilötunnuksen myötä kaikille on annettu pysyvä veronumero, jonka merkintä julkiseen veronumerorekisteriin on pakollinen jokaisella yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevällä. Julkiseen veronumerorekisteriin on merkitty rakennustyömailla työskenteleviä henkilöitä, joiden työsuojeluviranomaisen kannalta pitää olla rekisterissä, vaikka ilmoitusvelvollisuutta Verohallintoon on rajoitettu.

Veronumerorekisteri päivitetään ajantasaiseksi keväällä 2018 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen vaatimuksien mukaisesti. Jos Verohallinto ei ole saanut työntekijäilmoituksilla tietoja henkilöstä,merkintä poistetaan julkisesta veronumerorekisteristä 29.4.2022.

Päivityksen jälkeen merkinnän julkisessa veronumerorekisterissä voi tarkistaa 1.5.2022 alkaen.

Veronumeron rekisteröinnin tarkistus - Avoin OmaVero

Veronumerorekisteriin voi hakeutua uudelleen

Henkilöille, joiden tiedot poistetaan veronumerorekisteristä, ei lähetetä erillistä ilmoitusta. Veronumerorekisteriin voi hakeutua tarvittaessa uudelleen joko soittamalla palvelunumeroon 029 497 070 (rakentamisilmoitus ja veronumero) tai käymällä verotoimistossa. Jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus, hän voi myös itse merkitä veronumeron veronumerorekisteriin OmaVerossa. Veronumero pysyy samana uudelleen merkinnän jälkeenkin.

Myös työnantaja tai rakennustyömaan päätoteuttaja voi toimittaa pyynnön työntekijöidensä veronumeroiden rekisteröinnistä Verohallintoon Ilmoitin.fi-palvelussa.

Lue lisää:

Veronumerorekisteri

Veronumero

Sivu on viimeksi päivitetty 12.4.2022