Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinto teki OnlyFans-sisällöntuottajille yli 5 miljoonan tulonlisäykset vuonna 2023 − verkkoalustoilla sisältöä tuottavien valvonta jatkuu tänä vuonna

Verohallinnon tiedote, 25.3.2024

Verohallinto muistuttaa, että vaikuttajatyöstä ja sisällöntuotantoon tarkoitettujen alustojen kautta saadut tulot pitää ilmoittaa verotukseen. Sisällöntuotantoon liittyvät kulut voi vähentää verotuksessa.

Verohallinto valvoi viime vuonna useita satoja sisällöntuottajia, jotka saivat tuloja erilaisten sisällöntuotantoon tarkoitettujen alustojen kautta. Havaintojen mukaan pelkästään OnlyFansiin sisältöä tuottavat jättivät ilmoittamatta tuloja verotukseen yli viiden miljoonan euron edestä.
− Verohallinto lisäsi ilmoittamatta jätetyt, alustojen kautta saadut tulot sisällöntuottajien verotettaviin tuloihin. Jatkamme valvontaa tänä vuonna, kertoo Verohallinnon riskivastaava Kari Torssonen.

Tästä vuodesta alkaen Verohallinnolla on käytössään myös alustaoperaattoreiden antamat vuosi-ilmoitukset, joiden kautta Verohallinto saa tietoja digitaalisten alustojen välityksellä toteutetuista tavaroiden ja palveluiden myynneistä sekä liikennevälineiden ja kiinteän omaisuuden vuokrauksesta.
− Verohallinto saa tästä vuodesta alkaen muiden EU-maiden verohallinnoilta tietoja siitä, mitä tuloja Suomessa asuvat henkilöt ja yritykset saavat ulkomaisten alustojen kautta. Taustalla on EU-direktiivin muutos DAC7, joka velvoittaa alustaoperaattorit ilmoittamaan EU-maiden verohallinnoille alustan kautta saaduista tuloista. Tämä helpottaa alustojen kautta saatujen tulojen valvontaa, Torssonen kertoo.

Myös pyytämättä saaduista tuotelahjoista ja näkyvyyttä vastaan saaduista alennuksista pitää maksaa verot

Verohallinnon johtava veroasiantuntija Kirsi Tuunala muistuttaa, että somen vaikuttajatyöhön ja alustoilla tehtävään sisällöntuotantoon pätevät samat säännöt kuin muuhun ansiotyöhön: tuloista pitää maksaa verot ja työhön liittyvät kustannukset saa vähentää. Vaikuttajatyössä verot pitää maksaa paitsi rahapalkasta, myös ilmaiseksi saaduista tuotteista ja poikkeavista alennuksista.

− Veroa pitää maksaa myös sellaisista tuotteista, joita on saanut pyytämättä tai joita saaja ei ole esitellyt somekanavillaan. Poikkeus ovat kuitenkin tavanomaiset mainoslahjat. Niistä ei tarvitse maksaa veroa, ellei ole sovittu, että ne ovat palkkiota näkyvyydestä. Tuunala sanoo.

Tavanomainen mainoslahja on arvoltaan korkeintaan 50 euroa. Se voi olla myös arvokkaampi, jos lahjassa on näkyvästi esimerkiksi lahjan antajan logo, jolloin tuotetta ei voi helposti muuttaa rahaksi myymällä se eteenpäin.

Somesisällön tuottamiseen liittyvät menot voi vähentää tuloista samalla periaatteella kuin muistakin tuloista eli kuluista vähennyskelpoista on vain se osa, joka liittyy suoraan tulon hankkimiseen.
Tavanomaiset elantomenot puolestaan eivät ole vähennyskelpoisia.
− Elantomenoja ovat esimerkiksi tavanomaiset vaatetusmenot, sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut ja tavanomaisten kodin laitteiden hankintamenot. Esimerkiksi puhelimen hankkimisesta aiheutuneita kuluja ei siis voi vähentää, vaikka sitä osittain käytettäisiinkin tulojen hankkimisessa, Kirsi Tuunala sanoo.
− Vuoden aikana saaduista tuotteista, palveluista ja poikkeavista alennuksista sekä somesisällön tuottamiseen liittyvistä kuluista on pidettävä muistiinpanoja. Kuitteja ei veroilmoitukseen tarvitse liittää, kysymme niitä tarvittaessa.

Näin ilmoitat sometulot, jos toimit ilman yritystä

Tarkista, ovatko saamasi tulot ja vähennykset oikein esitäytetyllä veroilmoituksella, joka löytyy OmaVerosta. Muista ilmoittaa myös ulkomailta saadut tulot.

Täydennä tarvittaessa esitäytettyä veroilmoitustasi sille merkittyyn määräpäivään mennessä. Ilmoita tulot omalla veroilmoituksellasi kohdassa muut tulot ja tulonhankkimistoiminta. Ulkomailta saaduille tuloille on veroilmoituksessa oma kohtansa.

Ohjeita sometulojen ilmoittamiseen yksityishenkilönä

Näin ilmoitat sometulot yrittäjänä

Jos olet toiminimiyrittäjä, ja sometyö tai sisällöntuotanto eri alustoilla kuuluu yritystoimintaasi, ilmoita tulot ja menot elinkeinotoiminnan veroilmoituksella, joka perustuu kirjanpitoon. Elinkeinotoiminnan veroilmoituksen määräpäivä on tänä vuonna 2. huhtikuuta.

Ohjeet elinkeinotoiminnan veroilmoituksen antamiseen

Jos sinulla on osakeyhtiö, ja sometyö tai sisällöntuotanto eri alustoilla kuuluu yritystoimintaasi, tulot ja menot kuuluvat osakeyhtiön kirjanpitoon, joiden perusteella osakeyhtiö tekee veroilmoituksen.

Osakeyhtiön veroilmoitus pitää tehdä neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Jos osakeyhtiösi tilikausi on päättynyt vuoden 2023 lopussa, veroilmoituksen määräpäivä on 30. huhtikuuta.

Lisätietoja sometuloista osakeyhtiön verotuksessa

FAKTA: Veroilmoituskevät 2024

  • Nyt on veroilmoituksen tarkistamisen ja täydentämisen aika toiminimiyrittäjillä ja maataloudenharjoittajilla sekä heidän puolisoillaan. Em. asiakasryhmien ilmoittamisen määräpäivä on 2.4.2024.
  • Palkansaajien ja eläkeläisten esitäytetyt veroilmoitukset tulevat OmaVeroon viimeistään 28.3. ja postissa myöhemmin.
  • Palkansaajilla ja eläkeläisillä veroilmoitusten täydentämisen määräpäivät ovat 7.5., 14.5. ja 21.5. Oma määräpäivä näkyy esitäytetystä veroilmoituksesta. OmaVerossa veroilmoitusta voi täydentää vielä määräpäivänä. Jos tiedot haluaa ilmoittaa paperilomakkeella, pitää lomakkeen olla perillä Verohallinnossa omana määräpäivänä.
  • Verohallinto lähettää keväällä kaikkiaan 5,5 miljoonaa esitäytettyä veroilmoitusta.
Sivu on viimeksi päivitetty 25.3.2024