Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tuloverotilastot 2022: Yli puoli miljoonaa suomalaista hyödynsi kotitalousvähennystä − hyödyntäjien verot laskivat keskimäärin tuhat euroa

Verohallinnon tiedote, 4.12.2023

Vuosi 2022 oli ensimmäinen, jolloin kotitalousvähennystä haki yli puoli miljoonaa henkilöä. Työmatkakuluja vähennettiin puolestaan yli 26 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tiedot selviävät Verohallinnon tänään julkaisemista vuoden 2022 tuloverotilastoista.

Verohallinto myönsi kotitalousvähennystä vuonna 2022 kaikkiaan 525 miljoonaa euroa (+24,9 %) 522 000 henkilölle (+10,0 %).

− Vuonna 2022 kotitalousvähennyksen enimmäismäärät nousivat. Lisäksi uutena asiana kotitalousvähennystä pystyi saamaan öljylämmityksestä luopumiseen, ylitarkastaja Petri Manninen Verohallinnosta kertoo.

Vuonna 2021 kotitalousvähennystä pystyi saamaan aina enintään 2 250 euroa. Sen sijaan vuonna 2022 vähennyksen enimmäismäärään vaikutti se, mihin työhön kotitalousvähennystä haettiin.

Perusparannus- ja kunnostustyössä henkilökohtainen enimmäismäärä säilyi 2 250 eurossa, mutta muissa työlajeissa, eli kotitalous-, hoiva- ja hoitotyössä sekä öljylämmityksestä luopumisessa, maksimi nousi 3 500 euroon. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärän, 3 500 euroa, sai kaikkiaan 10 280 henkilöä, eli 2 prosenttia kotitalousvähennyksen saajista.

10 000 henkilöä haki kotitalousvähennystä öljylämmityksestä luopumiseen, 392 000 remontteihin

Öljylämmityksestä luopumiseen kotitalousvähennystä haki kaikkiaan 10 000 henkilöä, jotka edustivat noin 7 800 erillistä kotitaloutta. Vähennettävät kustannukset olivat 40 miljoonaa.

Eniten kotitalousvähennystä hyödynnettiin kuitenkin tuttuun tapaan perusparannus- ja kunnostustöihin, joiden osuus kaikista kotitalousvähennyksen kustannuksista oli 77 prosenttia. Seuraavaksi suosituinta oli kotitaloustyö, jonka kustannusten osuus oli 18 prosenttia. Hoiva- ja hoitotyön kustannusten sekä öljylämmityksestä luopumisen kustannusten osuudet olivat molemmat 3 prosenttia.

Keski-ikäiset vähentävät eniten, vanhimmat ostavat myös hoitotyötä

Kaikkiaan vanhemmat ikäluokat hyödyntävät kotitalousvähennystä muita useammin. Kaikissa ikäryhmissä kunnossapito- ja perusparannustyö sekä kotitaloustyö ovat suosituimmat työmuodot.

− Yli 70-vuotiailla myös hoiva- ja hoitotyö näkyy jonkin verran. Muissa ikäryhmissä hoiva- ja hoitotyöllä on vain hyvin vähäinen merkitys, ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnosta toteaa.

Vähennyksen keskiarvot ovat suurimmat 40–49- sekä 50–59-vuotiailla, molemmilla lähes 1 100 euroa.

Kotitalousvähennyksen kustannusten jakautuminen työlajeittain ja ikäluokittain

Mitä suuremmat tulot, sitä suurempi keskimääräinen vähennys

Keskimääräisissä kotitalousvähennyksissä on eroja eri tuloluokkien välillä. Yli 200 000 euroa tienanneiden kotitalousvähennyksen keskiarvo oli 1 775 euroa ja alle 20 000 euroa tienanneiden 857 euroa.

Kotitalousvähennyksen kustannusten jakautuminen työlajeittain ja tuloluokittain

Etätyön väheneminen ja vähennettävän määrän nosto kasvattivat matkakuluvähennystä neljänneksellä

Vuonna 2022 matkakuluvähennykset nousivat 26,5 prosenttia lähes 1,9 miljardiin euroon. Tätä selittää se, että sekä työmatkakulujen enimmäismäärä että oman auton käytöstä saatu vähennys nousivat. Myös työmatkakuluja vähentäneiden henkilöiden lukumäärä nousi (+6,1 %), mikä kertoo ennen kaikkea hyvästä työllisyysvuodesta.

− Osasyy lienee myös etätyön hienoinen lasku koronavuosista 2020 ja 2021, mikä näkyy lisäksi työhuonevähennystä hakeneiden lukumäärän pienenemisenä 3,4 prosentilla, Luokkanen arvioi.

FAKTA: Merkittävimmät vähennykset 2022

Euromääräisesti merkittävimmät vähennykset vuonna 2022 olivat veroista tehtävä työtulovähennys (yht. 4,2 mrd) sekä tuloista vähennettävät eläketulovähennys (yht. 11,6 mrd.) ja pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut (yht. 8,8 miljardia). Nämä kaikki ovat Verohallinnon viran puolesta tekemiä vähennyksiä, eli asiakkaan ei tarvitse itse hakea niitä.

Erikseen haettavista vähennyksistä suosituimpia olivat työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut, työmatkakulut, kotitalousvähennys sekä työhuonevähennys.

Suosituimmat erikseen haettavat vähennykset hakijamäärän mukaan vuonna 2022

Vähennys Saajien lukumäärä Vähennetty määrä, milj. euroa
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut
(tuloista tehtävä vähennys)
2 038 067
(+0,3 %)
576
(-7,1 %)
Työmatkakulut
(tuloista tehtävä vähennys)
759 541
(+6,1 %)
1 896
(+26,5 %)
Kotitalousvähennys
(veroista tehtävä vähennys)
521 578
(+10,0 %)
525
(+24,9 %)
Työhuonevähennys
(tuloista tehtävä vähennys)
395 627
(-3,4 %)
344
(-4,7 %)

Lisätietoa aiheesta:

Sivu on viimeksi päivitetty 4.12.2023