Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Saitko virtuaalivaluuttatuloja viime vuonna? Ilmoita tulot esitäytetylle veroilmoitukselle

Verohallinnon tiedote, 26.4.2023

Peräti 70 prosenttia yhden ulkomaisen virtuaalivaluuttavaluuttapörssin suomalaisasiakkaista jätti ilmoittamatta tulonsa Verohallinnolle. Virtuaalivaluuttojen käytöstä ja louhinnasta saadut tulot pitää ilmoittaa esitäytetyllä veroilmoituksella. Myös tappiot kannattaa ilmoittaa.

Viime vuonna kaikkiaan 16 200 asiakasta ilmoitti saaneensa virtuaalivaluuttatuloja vuonna 2021.

Verohallinto arvioi kuitenkin, että virtuaalivaluuttatuloja saavien suomalaisten määrä on merkittävästi tätä suurempi ja että huomattavasta osasta virtuaalivaluuttatuloja ei makseta veroja.

Verohallinto sai viime vuonna tietoaineistoja ulkomaisen virtuaalivaluuttapörssin noin 3 000 suomalaisasiakkaasta. Heistä noin 1 800:lla oli virtuaalivaluuttatuloja vuosina 2017–2021.

70 prosenttia tuloja saaneista jätti ilmoittamatta tulonsa veroilmoituksella. 25 prosenttia sijoittajista ilmoitti virtuaalivaluuttatulonsa veroilmoituksella oikein ja kokonaan ja 5 prosenttia ilmoitti osan tuloistaan.

- Valitettavasti tämä tukee havaintoamme siitä, että olipa kyse suomalaisesta tai ulkomaalaisesta pörssistä, virtuaalivaluuttatulonsa jättää ilmoittamatta noin kaksi sijoittajaa kolmesta, sanoo Verohallinnon erityisasiantuntija Juho Hasa.

Tänä vuonna Verohallinto muistutti 10 000 sijoittajaa tekstiviestillä virtuaalivaluuttatulojen ilmoittamisesta.

Tulevaisuus: tiedot virtuaalivaluuttapörsseiltä viranomaisille automaattisesti

Verohallinto pyrkii parhaillaan saamaan kansainvälisen tietojenvaihdon avulla suomalaisia koskevia tietoja useasta ulkomaisesta virtuaalivaluuttapörssistä verovalvontaa varten.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa eri maiden veroviranomaiset saisivat virtuaalivaluuttoihin liittyviä tietoja automaattisesti, ja osa kyseisistä tiedoista näkyisi mahdollisesti jopa asiakkaiden esitäytetyllä veroilmoituksella.

- Olemme pyrkineet edistämään tätä asiaa kansainvälisesti, jotta virtuaalivaluuttatulojen ilmoittaminen olisi nykyistä helpompaa ja että kaikki maksavat veronsa lain mukaan oikein, tasapuolisesti ja ajallaan. Voi olla, että muutaman vuoden kuluttua saamme valtaosan virtuaalivaluuttatuloista tietoomme automaattisesti, Hasa sanoo.

Ilmoita virtuaalivaluuttatulot OmaVerossa omaan määräpäivään mennessä

Jos sai vuonna 2022 tuloja virtuaalivaluuttojen käytöstä tai louhinnasta, tulot pitää ilmoittaa esitäytetyllä veroilmoituksella. Valtaosalla palkansaajista esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivä on 9., 16. tai 23. toukokuuta. Helpoimmin esitäytetyn veroilmoituksen täydentäminen onnistuu OmaVerossa.

Virtuaalivaluutoista on muodostunut verotukseen ilmoitettavia tuloja muun muassa silloin, jos on viime vuonna

  • vaihtanut virtuaalivaluuttaa euroiksi tai muuhun viralliseen valuuttaan 
    vaihtanut virtuaalivaluuttaa toiseen virtuaalivaluuttaan
  • maksanut virtuaalivaluutalla laskuja
  • ostanut virtuaalivaluutalla tavaroita tai palveluja
  • osallistunut virtuaalivaluutan louhintaan. 

Virtuaalivaluutan käytöstä saatu tulo verotetaan pääomatulona ja louhinnassa saatu virtuaalivaluutta ansiotulona. Virtuaalivaluutan arvona käytetään sitä vaihtokurssia, joka virtuaalivaluutalla on käytön tai louhinnan hetkellä.

Myös virtuaalivaluutan hankkimisesta aiheutuneet kulut voi vähentää verotuksessa.  
Koska verotettavat virtuaalivaluuttatulot perustuvat usein asiakkaan omaan ilmoitukseen, niiden ilmoittamisessa kannattaa olla erityisen huolellinen.

Marraskuussa 2022 yksi henkilö sai poikkeuksellisen paljon julkisuutta ilmoitettuaan virheellisesti liian suuret virtuaalivaluuttatulot vuodelta 2021. Verohallinto on päivittänyt käytäntöjään, jotta aiheettomasti liian suuria tuloja ilmoittaneet eivät enää nouse eniten verotettavia tuloja saaneiden listalle.

Pörssin konkurssista johtuvia menetyksiä ei voi lähtökohtaisesti vähentää verotuksessa

Viime vuonna monen virtuaalivaluutan kurssi oli poikkeuksellisen matalalla. Hasa kehottaa ilmoittamaan veroilmoituksella myös sijoituksista tulleet tappiot.

- Myös tappiolla myydyt valuutat pitää, ja myös kannattaa ilmoittaa, sillä tappiot voi vähentää muista pääomatuloista kyseisenä verovuonna ja viiden seuraavan vuoden aikana, Hasa sanoo.

Menetyksiä ei kuitenkaan voi vähentää, jos ne ovat aiheutuneet virtuaalivaluuttapörssin konkurssista. Hasa arvioi, että useita tuhansia suomalaissijoittajia menettää sijoituksiaan viime vuonna tapahtuneissa virtuaalivaluuttapörssien konkursseissa.

- Toivoa ei kuitenkaan kannata menettää, sillä esimerkiksi Mt. Gox, yksi ensimmäisistä virtuaalivaluuttapörsseistä, joka ajautui vuonna 2014 ongelmiin, onnistui palauttamaan ison osan varoista. Tämän seurauksena satoja suomalaisia saa tänä vuonna euromääräisesti alkuperäistä sijoitustaan suuremman määrän varallisuutta.

Lisätietoja asiakkaille:

Näin ilmoitat virtuaalivaluutoista saatuja tuloja 

Sivu on viimeksi päivitetty 26.4.2023