Verohallinto muistuttaa: Jos tulosi ovat muuttuneet alkuvuodesta, tarkista tulorajasi OmaVerossa ja tee tarvittaessa uusi verokortti

Verohallinnon tiedote, 29.8.2022

Kun verokortin tuloraja on ajan tasalla, tuloja ei loppuvuodesta veroteta lisäprosentilla.

Verohallinto arvioi, että verokortin tuloraja ylittyy lähes kolmella tulonsaajalla kymmenestä, jos he saavat loppuvuodesta tuloja samaan tahtiin kuin tammi-heinäkuun 2022 aikana.

Jos verokortin tuloraja ylittyy, tuloja verotetaan perusveroprosenttia korkeammalla lisäprosentilla.

Jos tulot ovat muuttuneet alkuvuodesta merkittävästi, kannattaa tehdä OmaVerossa uusi verokortti loppuvuodeksi. Kun uuden verokortin tekee nyt, korkeammat tulot ja mahdollisesti noussut veroprosentti ehditään huomioida ennakonpidätyksessä tasaisesti syksyn mittaan, sanoo Verohallinnon ylitarkastaja Heikki Koskela.

Arvioi loppuvuoden tulot ja vertaa niitä OmaVerosta löytyvään tulorajaan

Verokortin tulorajan riittävyys on helppo tarkistaa itse. Tuloraja löytyy sekä OmaVerosta, verokortista että verokortin mukana toimitettavasta ennakkoperinnän päätöksestä.

Kannattaa verrata omia, tiedossa olevia tulojaan verokortin tulorajaan. Jos vaikuttaa siltä, että tuloraja ei riitä loppuvuoden tuloille, on paikallaan tilata uusi verokortti, Koskela sanoo.

Miten tarkistan onko verokorttini tuloraja riittävä loppuvuodelle? - vero.fi

Takuu- tai kansaneläkettä saava: Indeksikorotuksen vuoksi et tarvitse uutta verokorttia

Ylimääräinen indeksikorotus nosti kesällä myös takuu- ja kansaneläkettä. Eläkkeensaajien veroprosentti ei kuitenkaan nouse vaan voi jopa hieman laskea, sillä samalla myös eläkevähennys kasvoi.

Pelkkää kansaneläkettä tai takuueläkettä saavien henkilöiden veroprosentti on nolla sekä ennen että jälkeen indeksikorotuksen.

Työmarkkina- tai toimeentulotukea saava: tarkista, riittääkö verokortin tuloraja

Esimerkiksi työmarkkinatukea, toimeentulotukea ja vammaisetuuksia korotettiin heinäkuun alussa ylimääräisellä indeksikorotuksella. Verohallinto ei tee korotuksen vuoksi automaattisesti uusia verokortteja.

Moni etuuden saaja maksaa etuudesta veroa 20 prosenttia, minkä Kela on määrittänyt veroprosentiksi oletuksena. Esimerkiksi peruspäivärahaa saavilla 20 prosentin veroprosentti on riittävä indeksikorotuksen jälkeenkin.

Etuutta saava on kuitenkin voinut hakea verokortin omien tarkkojen tulojensa mukaan. Koska indeksikorotus nostaa tulon määrää, kannattaa etuutta saavan tällaisessa tilanteessa hakea uusi verokortti, jotta verokortin tuloraja ei ylity loppuvuodesta, Koskela sanoo.

Etuutta varten verokorttia ei tarvitse itse toimittaa etuuden maksajalle, sillä se siirtyy suoraan Verohallinnolta esimerkiksi Kelaan. 

Verohallinto muistuttaa tulorajan tarkistamisesta myös tekstiviestillä

Verohallinto on jo kolmena vuonna lähettänyt tekstiviestin sellaisille asiakkaille, joiden verokortin tuloraja uhkaa Verohallinnon tietojen mukaan ylittyä. Tekstiviestejä lähetetään myös tänä syksynä yhteensä noin 8000 asiakkaalle. Tekstiviestissä kehotetaan tarkistamaan tuloraja ja tarvittaessa tekemään uusi verokortti OmaVerossa.

− Verohallinnon tekstiviesteissä lähettäjänä näkyy Vero Skatt. Niissä ei ole linkkejä mihinkään eikä niissä pyydetä asiakkailta tietoja, vaan ohjataan toimimaan tarvittaessa OmaVerossa, Heikki Koskela sanoo.

Lue lisää:

Lähes 600 000 suomalaista hyötyy parantuneista kodin ja työpaikan välisistä matkakuluvähennyksistä – edut saa käyttöön huomisesta alkaen - vero.fi