Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Pienituloiset hakivat eniten verovähennyksiä kodin ja työpaikan välisistä matkoista

Verohallinnon tiedote, 18.2.2022

Alle 40 000 euroa vuodessa ansaitsevat saivat Verohallinnolta eniten vähennyksiä kodin ja työpaikan välisistä matkakuluista vuonna 2020. Vähennyksen saajista 55 prosenttia oli miehiä. Eniten vähennyksiä saaneita oli toisen asteen ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskuudessa.

Verohallinnon tilastotietokannasta löytyy tietoja kodin ja työpaikan välisistä matkakuluista tuloluokittain, alueittain, koulutustason mukaan ja sukupuolittain.

Viime vuonna verovähennyksiä kodin ja työpaikan välisistä matkakuluista sai lähes 700 000 henkilöä, yhteensä 1,4 miljardia euroa. Kodin ja työpaikan väliset matkakulut ovat olleet jo vuosia sekä hakijoiden lukumäärän että haetun euromäärän perusteella suosituin verovähennys, vaikka korona vähensikin hakijoiden määrää vuosien 2019 ja 2020 välillä 5,6 prosenttia.

– Koronavuonna 2020 moni hyvin tienaava asiantuntija jäi etätöihin. Yli 60 000 euroa vuodessa ansaitsevista 36 prosenttia haki työhuonevähennystä, kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja haettiin vähemmän. Tilastojen perusteella pienituloiset sen sijaan jatkoivat työskentelyä työpaikoilla ja heidän suhteellinen osuutensa kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja vähentävistä kasvoi, tuoteomistaja Aki Savolainen Verohallinnosta kertoo.

Näin suuri osuus palkansaajista sai vähennettyä kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja verotuksessa vuonna 2020. Kuvasta selviää, että suhteessa eniten vähennyksiä saivat sellaiset palkansaajat, joiden verotettavat vuositulot olivat 20 - 40 000 euroa vuodessa. Heistä 34,4% sai verovähennyksiä kodin ja työpaikan välisistä matkakuluista.

Moni pienituloinen hakee vähennystä, vaikka hakemisesta ei ole hänelle hyötyä

Kodin ja työpaikan välisissä matkakuluissa on tällä hetkellä 750 euron omavastuu. Vähennystä kannattaa siis hakea vasta, jos omavastuu ylittyy. Keskimääräinen vuonna 2020 tehty vähennys oli noin 2800 euroa, josta omavastuun jälkeen vähennettäväksi jäi noin 2050 euroa. Palkansaajan 40 000 euron verotettavilla vuosituloilla vähennyksen verohyöty keskimääräisestä vähennyksestä on noin 800 euroa.

– Kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja hakevat jonkin verran myös niin pienipalkkaiset henkilöt, että heillä matkakulut eivät vähennä veroja, koska heidän ei tarvitse veroja niin pienestä palkasta muutenkaan maksaa. Pienituloiset ilmoittavat myös muita tuloluokkia enemmän matkakuluja, joiden summa ei ylitä omavastuuta, johtava veroasiantuntija Sami Varonen Verohallinnosta kertoo.

Näiden hakijoiden joukossa on esimerkiksi kodin ja työpaikan välisiä matkoja ilmoittaneita kesätyöntekijöitä. Joukossa oli vuonna 2020 myös niitä etätöihin siirtyneitä, joilla oli ennen koronaa verokortille ilmoitettuna omavastuurajan ylittäviä matkakuluja, mutta he oikaisivat ne vastaamaan todellista määrää.

Yli kaksi kolmasosaa maksimivähennyksen saaneista oli miehiä

Kodin ja työpaikan väliset matkakulut vähentävät verotettavan tulon määrää maksimissaan 7 000 euroa. Maksimivähennyksiä saaneista 74 prosenttia on miehiä.

Verohallinnon tilastoista ei näe, ketkä ovat hakeneet vähennyksiä julkisen liikenteen matkalipuista, ketkä oman auton käytöstä. Kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja voi kuitenkin vähentää oman auton mukaan vain, jos tietyt ehdot täyttyvät. Lähtökohtaisesti kulut pitää laskea julkisen liikenteen hinnoilla.

– Maksimivähennyksen tehneet ovat todennäköisesti juuri heitä, joilla on oikeus vähentää kulut oman auton käytön perusteella, Varonen sanoo. Maksimivähennyksen saaminen edellyttää keskimäärin n. 640 euron kuukausittaisia kustannuksia. Kun vähennys laskettiin vuoden 2020 verotuksessa kilometrikohtaisella arvolla 0,25 €/km perusteella, edellyttää maksimivähennys keskimäärin 2 560 kilometrin ajoa kuukausittain. Jos kuukaudessa arvioidaan olevan 22 työpäivää ja maksimivähennyksen saaja ajaa päivittäin edestakaisen matkan työpaikalle, on maksimivähennyksen saajan matka työpaikalle yhteen suuntaan vähintään 58 kilometriä.

Vuonna 2020 yhteensä 25 849 henkilöä teki kodin ja työpaikan välisistä matkakuluista maksimivähennyksen. Maksimivähennyksen saaneiden määrä laski vuodesta 2019 lähes 16 prosenttia.

Kanta-Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla suhteellisesti eniten vähennyksen hakijoita

Kuvassa näkyy kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja saaneet palkansaajat maakunnittain suhteessa kaikkiin maakunnan palkansaajiin 2020. Kuvasta näkyy, että suhteessa eniten kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja saatiin vähennettyä verotuksessa Kanta-Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla.

Palkansaajat vähensivät maakunnan väkimäärään suhteutettuna eniten kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja Kanta-Hämeessä. Maakunnan palkansaajista 35,7 prosenttia sai vähennyksiä. Toiseksi ahkerammin vähennyksiä tehtiin Etelä-Pohjanmaalla, 34,8 prosenttia.

Seuraavia sijoja maakunnista pitävät Kymenlaakso (29,9 prosenttia palkansaajista haki), Pohjois-Karjala (29,5 %) ja Satakunta (29,3 %).

Suhteessa maakunnan palkansaajiin vähiten kodin ja työpaikan välisiä matkakuluvähennyksiä haettiin Uudellamaalla (20,5 %).

Fakta: Näin kodin ja työpaikan väliset matkakulut voi ilmoittaa verotuksessa

  • Veroedun saa käyttöön heti, jos kodin ja työpaikan väliset matkakulut on huomioinut verokortilla. Silloin mahdollinen veroetu näkyy jo omassa veroprosentissa.
  • Jos ei ole ottanut matkakuluja huomioon verokortilla, voi ilmoittaa tiedot OmaVerossa viime vuodelta nyt. Kun toimii heti, matkakulut näkyvät valmiiksi esitäytetyllä veroilmoituksella, joka saapuu palkansaajille maalis-huhtikuun aikana.
  • Vuoden 2021 matkakulut pitää ilmoittaa viimeistään, kun esitäytettyä veroilmoitusta tarkistaa tänä keväänä. Palkansaajien veroilmoituksen täydentämisen määräpäivät ovat toukokuussa.

Lisätietoja:

Matkakulut

Tiedotetta korjattu 18.2. klo 16.10. Tiedotteessa kerrottiin alun perin virheellisesti, että jos 40 000 verotettavaa palkkatuloa vuodessa ansaitsevalla on 2800 euroa kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja vähennettävänä, vähennyksen verohyöty on alle 400 euroa. Oikea summa on noin 800 euroa.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.2.2022