OmaVeron käyttö veroilmoittamisessa kasvoi edelleen − yli 69-vuotiaistakin jo 60 prosenttia täydensi veroilmoitustaan OmaVerossa

Verohallinnon tiedote, 16.6.2022

Suomalaiset käyttävät yhä useammin OmaVeroa veroasioidensa hoitamiseen. Päättyneellä veroilmoituskaudella jopa 89 prosenttia suomalaisista täydensi veroilmoitustaan OmaVerossa. Viime vuonna OmaVero-ilmoittajien osuus oli 84 prosenttia. Luvut perustuvat Verohallinnon tämänhetkisiin tietoihin. Lopulliset täydentäjien määrät selviävät, kun kaikkien henkilöasiakkaiden verotus on saatu päätökseen lokakuun loppuun mennessä.

OmaVerossa ilmoittamisen suosio kasvoi kaikissa asiakas- ja ikäryhmissä. Ikäluokista innokkaimpia OmaVeron käyttäjiä olivat 25−35- ja 36−45-vuotiaat lähes 98 prosentin OmaVero-osuudella. Yli 69-vuotiaiden ikäluokassakin OmaVeroa käytti veroilmoituksen täydentämisessä 60 prosenttia. Vuoden takaiseen (54 %) verrattuna nousua on reilusti.
− Yli 69-vuotiaat ilmoittavat edelleen usein paperilla, ikäluokan osuus kaikista paperi-ilmoittajista on lähes puolet. Silti yli kuuden prosentin nousu OmaVeron käytössä osoittaa, että myös varttuneemmat suomalaiset hallitsevat palvelun käytön ja käyttävät sitä mielellään, iloitsee OmaVeron tuoteomistaja Joonas Jarva.

Eniten täydennettävää oli keski-ikäisillä työssä käyvillä. 36−45-vuotiaista palkansaajista noin 170 000 täydensi esitäytettyä veroilmoitustaan. Verohallinto lähetti esitäytetyn veroilmoituksen keväällä yhteensä noin 5 miljoonalle henkilölle.

Mobiililla ilmoittaminen aiempaa sujuvampaa

Asiakasryhmistä eniten OmaVero-ilmoittamista kasvattivat elinkeinonharjoittajat. Heistä lähes 92 prosenttia ilmoitti tänä vuonna OmaVerossa, kun viime vuonna osuus oli 69 %. Isoa nousua selittää se, että elinkeinotoiminnan veroilmoitusta ei enää tänä vuonna lähetetty paperilla.

Myös maataloudenharjoittajat käyttivät tänä keväänä OmaVeroa ahkerammin kuin aikaisemmin: 62 prosenttia heistä täydensi veroilmoitustaan siellä (55 % vuonna 2021).

Tänä vuonna esitäytettyä veroilmoitusta oli ensimmäistä kertaa mahdollista täydentää sujuvasti myös mobiililaitteella. Joonas Jarvan mukaan lähes 13 prosenttia (12,7 %) hyödynsi mobiili-ilmoittamista.
− Vajaa 160 000 asiakasta on lähettänyt veroilmoituksensa mobiilissa. Verokorttien tekeminen mobiililla on vielä suositumpaa, niistä jo 21 prosenttia tehdään jollain mobiililaitteella, Jarva sanoo.

OmaVeron käyttäjät ovat tyytyväisiä palveluun: 83 prosenttia ilmoittaa asiointinsa sujuneen hyvin. Joonas Jarvan mukaan myös potentiaalisia korjauskohteita on tunnistettu, ja ne otetaan huomioon jatkokehityksessä.