Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon tilastoja: Yhteisöasiakkaiden tuloverot, veronpalautukset, jäännösverot ja veronsaajien osuudet verovuonna 2011

Tilastoja yhteisöasiakkaiden tuloveroista, veronpalautuksista, jäännösveroista sekä veronsaajien osuuksista verovuonna 2011.

Tuloverot

Yhteisöasiakkaille määrättiin verovuodelta 2011 tuloveroja 4,79 miljardia euroa (+1,7 %). Tuloveroja maksoi yhteensä 105 970 yhteisöä (+ 0,3 %).

Tuloverojen yhteismäärä ei poikkea merkittävästi edellisestä vuodesta, mutta toimialoittaiset muutokset ovat suurempia. Päätoimialoittain tarkasteltuna teollisuusyrityksille määrätyt verot ovat nousseet 16 prosenttia, rakennustoimialalle 12 prosenttia sekä informaatio- ja viestintäalalla 10 prosenttia. Sen sijaan tukku- ja vähittäiskaupan (-2 %), rahoitus- ja vakuutustoiminnan (-8 %) sekä kaivostoiminnan ja louhinnan (-35 %) maksuunpannut verot ovat alentuneet edellisvuodesta.

Teollisuuden sisällä menestyi parhaiten Kulkuneuvot-toimiala, jonka maksuunpannut yhteisöverot lisääntyivät peräti 73 prosenttia. Teknologiateollisuuden lisäys on sama kuin teollisuudella keskimäärinkin, eli 16 prosenttia.

kuva_yhteiso_graafi1_maksuunpannut_tuloverot

Tilastotaulukot:

Veronpalautukset ja jäännösverot

Veronpalautuksia eli ennakonpalautuksia maksetaan 40 658 yhteisölle (+1,8 %) yhteensä 418 miljoonaa euroa (+10,1 %). Keskimääräinen palautus on 10 281 euroa (+8,2 %).

Jäännösveroja tulee maksettavaksi 42 885 yhteisölle (+6,7 %) yhteensä 386 miljoonaa euroa (+27,6 %). Keskimääräinen jäännösvero on 8 992 euroa (+19,5 %).

Yhteisöjen ennakonpalautukset ja jäännösverot vaihtelevat vuosittain suhteellisesti melko paljon, mutta euromääräisesti vaihtelut eivät ole kovinkaan merkittäviä suhteessa koko yhteisöveron määrän muutoksiin. Erityisesti ennakonpalautusten määrä on riippuvainen siitä, kuinka aktiivisesti yhteisöt hakevat muutosta niille määrättyihin ennakkoveroihin. Muutoksia haetaan tyypillisesti ennakkoverojen alentamiseksi, joka samalla alentaa maksettavia ennakonpalautuksia. Jäännösverojen määrään vaikuttaa ensi sijassa maksettujen ennakon täydennysmaksujen määrä, jota maksaessaan yhteisöt voivat välttyä yhteisökorolta. Verovuoteen 2011 kohdistuvia ennakon täydennysmaksuja maksettiin noin neljännes vähemmän kuin vuoteen 2010 kohdistuvia, mikä näkyy jäännösverojen kasvuna.

kuva_yhteiso_graafi2_veronpalautus_jaannosvero

Tilastotaulukot:

Veronsaajien osuudet tuloveroista

Verohallinto tilittää keräämänsä yhteisöasiakkaiden tuloverot valtiolle, kunnille ja seurakunnille.

Yhteisöasiakkaille määrätyistä tuloveroista on

  • valtion osuus 3,1 miljardia euroa (+ 1,7 %)  
  • kuntien osuus 1,5 miljardia euroa (+ 1,7 %)  
  • seurakuntien osuus 123 miljoonaa euroa (+ 1,7 %).

Kuntien ja seurakuntien osuutta yhteisöjen tuloveroista oli verovuonna 2011 korotettu kahden aiemman vuoden tapaan. Ryhmäosuuksien pysyessä ennallaan on myös eri veronsaajaryhmien kehitys yhtenäistä. Yksittäisten veronsaajien osuudet yhteisöverosta sen sijaan vaihtelevat huomattavasti enemmän. Esimerkiksi kolmella kunnalla laskua on yli 50 prosenttia, 11 kunnalla yli 30 prosenttia ja yli puolella kunnista muutos on vähintään kymmenen prosenttia suuntaan tai toiseen. Seurakuntien osuudet yhteisöverosta määräytyvät kunnista poikkeavalla tavalla, ja yli 80 prosentilla seurakunnista muutokset mahtuvatkin kymmenen prosentin vaihteluvälille.

kuva_yhteiso_graafi3_veronsaajien_osuudet_maksuunpannuista_tuloveroista

Sivu on viimeksi päivitetty 29.11.2012