Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Statistik från Skatteförvaltningen: Samfundskundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar, kvarskatter och skattetagarnas utdelningar skatteåret 2011

Statistiker över samfundskundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar, kvarskatter samt skattetagarnas utdelningar skatteåret 2011

Inkomstskatter

För samfundskunder fastställdes för skatteåret 2011 inkomstskatter 4,79 miljarder euro (+ 1,7 %). Sammanlagt 105 970 samfund betalade inkomstskatter (+ 0,3 %)

De sammanlagda inkomstskatterna avviker inte betydligt från det förra året, men förändringar per näringsgren är större. Då statistikerna iakttas per huvudsaklig näringsgren, har skatterna hos industriföretag stigit med 16 procent, hos byggbranschen med 12 procent samt hos informations- och kommunikationsbranschen med 10 procent. Skatterna inom parti- och detaljhandel (- 2 %), inom finansierings- och försäkringsverksamhet (- 8 %) och inom gruvdrift (- 35 %) har skatterna minskat från det förra året.

Innanför industrin nådde näringsgrenen Fordon bästa framgång. Näringsgrenens debiterade samfundsskatter ökade med rentav 73 procent. Ökningen inom teknologiindustrin är samma som inom industrin i genomsnitt, dvs. 16 procent.

kuva_yhteiso_graafi1_maksuunpannut_tuloverot_sv

Statistiker:

Skatteåterbäringar och kvarskatter

Skatteåterbäringar, dvs. förskottsåterbäringar, betalas till 40 658 samfund (+ 1,8 %) sammanlagt 418 miljoner euro (+ 10,1 %). Den genomsnittliga återbäringen är 10 281 euro (+ 8,2 %).

Kvarskatter påförs 42 885 samfund (+ 6,7 %) sammanlagt 386 miljoner euro (+ 27,6 %). Genomsnittlig kvarskatt är 1 8 992 euro (+ 19,5 %).

Samfundens förskottsåterbäringar och kvarskatter varierar årligen proportionellt sett ganska mycket, men variationen i eurobelopp är inte särskilt betydande jämfört med förändringarna i hela samfundsskattebeloppet. Särskilt förskottsåterbäringsbeloppet är beroende av, hut aktivt samfund ansöker om ändring av förskottsskatter som påförts dem.  Typiskt för ansökningarna är att ändring söks för att minska förskottsskatterna, vilket samtidigt minskar förskottsåterbäringar som ska betalas. Kvarskattebeloppet inverkar främst på storleken av betalad förskottskompletteringar, genom vilka samfund kan undvika samfundsräntan. Förskottskompletteringar betalades för skatteåret 2011 cirka en fjärdedel mindre än för 2010, vilket återspeglas i ökade kvarskatter.

kuva_yhteiso_graafi2_veronpalautus_jaannosvero_sv

Statistiker:

Skattetagarnas utdelningar av inkomstskatterna

Skatteförvaltningen redovisar de från samfundskunder uttagna inkomstskatterna till staten, kommunerna och församlingarna.

Av de inkomstskatter som påfördes samfundskunder utgör:

  • statens andel 3,1 miljarder euro (+ 1,7 %)
  • kommunernas andel 1,5 miljarder euro (+ 1,7 %)
  • församlingarnas andel 123 miljoner euro (+ 1,7 %).

Kommunernas och församlingarnas utdelning av samfundens inkomstskatter hade höjts under skatteåret 2011 på samma sätt som året innan. Då grupputdelningarna har varit oförändrade har även utvecklingen inom olika skattetagargrupper varit enhetlig. Enskilda skattetagares utdelningar av samfundsskatten varierar däremot betydligt mera. Till exempel i tre kommuner är minskningen mera än 50 procent, i 11 kommuner mera än 30 procent och i över hälften av kommunerna är förändringen minst tio procent i den ena eller den andra riktningen. Församlingarnas utdelningar av samfundsskatten bestäms på ett sätt som avviker från bestämmandet av kommunernas utdelningar och hos över 80 procent av församlingarna blir variationsbredden tio procent.

kuva_yhteiso_graafi3_veronsaajien_osuudet_maksuunpannuista_tuloveroista_sv

Sidan har senast uppdaterats 29.11.2012