Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon tilastoja: Yhteisö- ja yritysasiakkaiden tuloslaskelma- ja tasetietoja verovuodelta 2011

Tilastotietoa yhteisöjen ja muiden yritysten liikevaihdosta, henkilökunnan lukumäärästä, maksetuista palkoista, jaettavaksi päätetyistä osingoista, vieraasta ja omasta pääomasta sekä varoista verovuoden 2011 tuloverotuksessa.

Liikevaihto ja henkilökunnan määrä

Verovuonna 2011 yritykset tekivät yhteensä 423,0 miljardin euron liikevaihdon (+ 7,2 %). Vähintään 50 miljoonan euron liikevaihdon teki 878 yritystä. Näiden yritysten liikevaihto kattoi 60 prosenttia koko yritysjoukon yhteenlasketusta liikevaihdosta.

Yrityksissä oli vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilökuntaa yhteensä 2,4 miljoonaa henkilöä (+ 4,6 %). Yritykset, joiden liikevaihto oli vähintään 50 miljoonaa euroa, työllistivät 29,6 prosenttia henkilökunnan kokonaismäärästä. Toimialoista teollisuus ja kauppa työllistivät yhteensä 33,8 prosenttia henkilökunnan kokonaismäärästä.

Liikevaihto ja henkilökunta 2008-2011

Maksetut palkat ja jaettavaksi päätetyt osingot

Verovuonna 2011 noin 148 000 yritystä (+0,9 %) maksoi palkkoja yhteensä 47,2 miljardia euroa (+ 4,9 %).

Osinkoa päätti jakaa noin 53 000 yritystä (+ 4,1 %) yhteensä 13,3 miljardia euroa (- 5,8 %). Keskimääräinen jaettavaksi päätetty osinko oli 249 540 euroa. Jaettavaksi päätetyt osingot ovat nostettavissa pääosin samana vuonna.

Palkat ja osingot 2008-2011

Vieras ja oma pääoma sekä varat

Verovuonna 2011 yrityksillä oli vierasta pääomaa, eli velkaa, yhteensä 992,8 miljardia euroa (+ 16,3 %). Omaa pääomaa niillä oli yhteensä 223,5 miljardia euroa (+ 3,3 %). Varoja yrityksillä oli yhteensä 1 242,8 miljardia euroa (+ 12,4 %).

Oma ja vieras pääoma 2008-2011

Tilastotaulukot

Sivu on viimeksi päivitetty 19.4.2013