Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Statistik från Skatteförvaltningen: Samfunds- och företagskunders resultaträknings- och balansräkningsuppgifter från skatteåret 2011

Statistiska uppgifter om samfundens och de övriga företagens omsättning, personalantal, utbetalda löner, utdelning som enligt beslut ska delas ut, främmande och eget kapital och om tillgångar vid inkomstbeskattningen för 2011.

Omsättning och personalantal

Under skatteåret 2011 utgjorde företagens omsättning sammanlagt 423,0 miljarder euro (+7,2 %). 878 företag nådde en omsättning på minst 50 miljoner euro. De här företagens omsättning utgjorde 60 procent av samtliga företags sammanräknade omsättning.

Företagen sysselsatte sammanlagt 2,4 miljoner ordinarie anställda (+4,6 %). De företag vars omsättning var minst 50 miljoner euro sysselsatte 29,6 procent av all personal. Industrin och handeln sysselsatte sammanlagt 33,8 procent av all personal.

SV Liikevaihto ja henkilökunta 2008-2011

Utbetalda löner och utdelning som enligt beslut ska delas ut

Under skatteåret 2011 betalade ca 148 000 företag (+0,9 %) löner till ett belopp som uppgick till sammanlagt 47,2 miljarder euro (+4,9 %).

Cirka 53 000 företag (+4,1 %) beslutade att dela ut sammanlagt 13,3 miljarder euro (-5,8 %). Den genomsnittliga utdelningen som enligt beslut ska delas ut var 249 540 euro. En utdelning som enligt beslut ska delas ut kan lyftas huvudsakligen samma år.

SV Palkat ja osingot 2008-2011

Främmande och eget kapital samt tillgångar

Under skatteåret 2011 var företagens främmande kapital, m.a.o. skuld, sammanlagt 992,8 miljarder euro (+16,3 %). Företagens eget kapital uppgick till sammanlagt 223,5 miljarder euro (+3,3 %). Företagens tillgångar var sammanlagt 1 242,8 miljarder euro (+12,4 %).

SV Oma ja vieras pääoma 2008-2011

Statistiska tabeller

Sidan har senast uppdaterats 19.4.2013