Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon tilastoja: Yhteisö- ja yritysasiakkaiden tulot verovuonna 2012

Tilastoja yhteisöjen ja muiden yritysten tuloista verovuoden 2012 tuloverotuksessa.

Tilastojen aineiston rajaus

Aineisto sisältää yhteisöt (ei julkisyhteisöt), avoimet- ja kommandiittiyhtiöt sekä elinkeinonharjoittajat. Yhteisöjä ovat osakeyhtiöt, osuuskunnat, ulkomaiset yhtiöt, yhdistykset, säätiöt, julkiset liikelaitokset ja liiketoimintaa harjoittavat asuntoyhteisöt. Elinkeinonharjoittajia ovat liikkeen- ja ammatinharjoittajat. Julkisyhteisöjä ovat valtio ja sen laitokset, kunta, kuntayhtymä, seurakunta, sijoitusrahasto ja keskinäinen vakuutusyhtiö. Julkisyhteisöjen tiedot esitetään erikseen.

Kirjanpidolliset tulokset ja tappiot

Jos yrityksen tuotot ovat suuremmat kuin kulut, niille muodostuu voitollinen tilikauden tulos. Verovuonna 2012 voitollisen tuloksen teki 212 385 yhteisöä ja muuta yritystä (+0,5 %). Niiden yhteenlaskettu tulos oli 25,6 miljardia euroa (-14,4 %).

Jos yrityksen tuotot ovat pienemmät kuin kulut, sille muodostuu tilikauden tappiota. Verovuonna 2012 tappiota teki 83 697 yhteisöä ja muuta yritystä (+4,2 %). Niiden yhteenlaskettu tappio oli 8,7 miljardia euroa (+29,3 %).

Verovuoden tulot ja vahvistetut tappiot

Kun kirjanpidolliseen tulokseen lisätään veronalaiset erät ja vähennetään verovapaat erät, saadaan verovuoden voitollinen tulos tai verovuoden vahvistettu tappio.

Verovuodelta tuloa saaneita yhteisöjä ja muita yrityksiä oli yhteensä 298 818 kappaletta (+0,1 %). Niiden yhteenlaskettu verovuoden tulo oli 27,3 miljardia euroa (+1,5 %). Julkisyhteisöjä oli 426 kappaletta ja niiden verovuoden tulo oli 67,1 miljoonaa euroa.

Tappiota vahvistettiin yhteensä 118 459 yhteisölle ja muulle yritykselle (+4,3 %). Niiden yhteenlaskettu vahvistettu tappio oli 6,4 miljardia euroa (-10,3 %). Tappiollisia julkisyhteisöjä oli 160 kappaletta ja niiden vahvistettu tappio oli 21 miljoonaa euroa.

tulot ja tappiot

Verovuoden tuloa tarkasteltuna päätoimialoittain suurin nousu oli sähkö- kaasu- lämpöhuolto ja jäähdytystoiminnassa (+21,3 %), koulutuksessa (+18,8 %), ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa (+14,6 %) sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnassa  (+14,3 %). Suurimmat putoajat olivat informaatio ja viestintä (- 26,8 %), vesihuolto, viemäri- ja jätehuolto sekä muu ympäristön puhtaanapito (-19,1 %) sekä kauppa (-7,9 %). Myös teollisuus jäi miinukselle (-2,1 %).

Verotettavat tulot

Kun verovuoden tulosta vähennetään aikaisempien vuosien vähennyskelpoiset tappiot, saadaan verotettava tulo.  

Yhteisöt

Yhteisöjen tulos koostuu kolmesta eri tulolähteestä: elinkeinotoiminnan tulolähde, maatalouden tulolähde sekä henkilökohtainen tulolähde. Nämä eri tulolähteet lasketaan yhteen ja saadaan verovuoden verotettava tulo. Yhteisö on ns. erillinen verovelvollinen ja verotettavaan tuloon  sovelletaan suoraan yhteisöveroprosenttia (24,5 % vuonna 2012 ja 2013).

Yhteisöjen verotettavat tulot verovuodelta 2012 olivat 20,4 miljardia euroa (+3,9 %). Verotettavia tuloja sai yhteensä 104 399 yhteisöä (+ 1,4 %).  Verotettavaa tuloa oli 386 julkisyhteisöllä ja niiden verotettavien tulojen määrä oli 64,3 miljoonaa euroa.

verotettavat tulot

Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt

Avoin- tai kommandiittiyhtiö ei ole erillinen verovelvollinen. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön elinkeinotoiminnan tulos eli jaettava yritystulo saadaan tulojen ja vähennyskelpoisten menojen seurauksena. Tulos koostuu samoin kuin osakeyhtiöillä kolmesta tulolähteestä. Tämä yritystulo jaetaan yhtiömiesten pääomatuloksi ja/tai ansiotuloksi ns. omistajayrittäjille sen mukaisesti mikä on ollut kunkin yhtiömiehen osuus yhtymän edellisen verovuoden nettovarallisuudesta.  Pääomatulo-osuus lisätään yrittäjäosakkaan muihin pääomatuloihin ja tulojen kokonaismäärästä määrätään pääomavero (30 % 50 000 asti/yli 50 000 verokanta on 32%). Ansiotulo-osuus puolestaan lisätään yrittäjäosakkaan muihin ansiotuloihin, ja ansiotuloista määrätään valtion tulovero, kunnallisvero ja mahdollisesti kirkollisvero tulojen kokonaismäärän perusteella.

Avoimien ja kommandiittiyhtiöiden (jaettavat) yritystulot verovuodelta 2012 olivat 1,1 miljardia euroa (- 6,6 %). Jaettavaa yritystuloa muodostui yhteensä 24 391 avoimelle ja kommandiittiyhtiölle (- 3,4 %).

avoimet

Elinkeinonharjoittajat

Elinkeinonharjoittajien elinkeinotoiminnan tulos muodostuu samalla periaatteella kuin henkilöyhtiöiden vastaava. Yritystulo verotetaan suoraan elinkeinonharjoittajan henkilökohtaisena tulona. Myös elinkeinonharjoittajan (jaettavat) yritystulot jaetaan pääomatuloksi ja/tai ansiotuloksi yrityksen nettovarallisuuden perusteella. Pääomatulo-osuus lisätään yrittäjän muihin pääomatuloihin ja tulojen kokonaismäärästä määrätään pääomavero (30 % 50 000 asti/yli 50 000 verokanta on 32%). Ansiotulo-osuus puolestaan lisätään yrittäjän muihin ansiotuloihin, ja ansiotuloista määrätään valtion tulovero, kunnallisvero ja mahdollisesti kirkollisvero tulojen kokonaismäärän perusteella.

Elinkeinonharjoittajien verotettavat tulot verovuodelta 2012 olivat 5,3 miljardia euroa (+ 2,5 %). Tuloista 4,8 miljardia (+3,1 %) oli ansiotuloja ja 0,5 miljardia (-3,2 %) pääomatuloja. Verotettavaa  ansiotuloa sai 157 442 elinkeinonharjoittajaa (+ 1,2 %) ja verotettavaa pääomatuloa sai 58 921 elinkeinonharjoittajaa (- 0,4 %).

elinkeinonharjoittajat

Tilastotaulukot

Sivu on viimeksi päivitetty 9.1.2014