Verohallinnon tilastoja: Yhteisöasiakkaiden tuloverot, veronpalautukset, jäännösverot ja veronsaajien osuudet alueittain verovuonna 2013

Tilastoja yhteisöasiakkaiden tuloveroista, veronpalautuksista ja jäännösveroista sekä veronsaajien osuuksista koko maassa, maakunnittain ja kunnittain verovuonna 2013.

Tuloverot

Yhteisöasiakkaille määrättiin verovuodelta 2013 tuloveroja 4,6 miljardia euroa. Euromääräisesti se oli 35 miljoonaa euroa vähemmän (-0,8 %) kuin verovuonna 2012. Tuloveroja maksoi yhteensä 105 tuhatta yhteisöä (+0,5 %). Lisäksi yhteisöt maksoivat Yleisradion toiminnan rahoittamiseksi perittävää Yle-veroa 19 miljoonaa.
Yhteisöjen maksuunpannut veroverot 2009-2013

Yhteisöjen verotettavissa tuloissa ja veroperusteissa ei tapahtunut suuria muutoksia verovuoteen 2012 verrattuna. Verovuosina 2012 ja 2013 yhteisöverokanta oli 24,5 prosenttia, kun se sitä ennen oli 26,0 prosenttia (verovuodesta 2005 lähtien). Verovuodesta 2014 alkaen verokantaa alennettiin 20,0 prosenttiin, joka ei siten näy vielä oheisissa luvuissa.

Tilastotaulukot:

Veronpalautukset ja jäännösverot

Verotuksen valmistumisen mukainen ennakonpalautusten määrä 45 tuhannelle yhteisölle (+8,4 %) on yhteensä 476 miljoonaa euroa (+9,3 %). Keskimääräinen palautus on 10 510 euroa (+0,9 %).
Jäännösveroja tulee maksettavaksi 52 tuhannelle yhteisölle (+17,2 %) yhteensä 354 miljoonaa euroa (+5,0 %). Keskimääräinen jäännösvero on 6 770 euroa (-10,4 %).

Yhteisöjen veronpalautukset ja jäännösverot 2009-2013

Yhteisöjen ennakonpalautukset ja jäännösverot vaihtelevat vuosittain varsin paljon. Tämä selittyy yhteisöjen verotettavien tulojen suhdanneherkkyydellä sekä yhteisöjen ennakkoperinnällä, joka ei huomioi kovin reaaliaikaisesti yhteisöjen toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Tämä näkyy paitsi ennakon täydennysmaksujen, myös ennakonpalautusten ja jäännösverojen suurina vaihteluina.

Verovuoden 2013 osalta sekä ennakonpalautusten että jäännösverojen määrät kasvoivat viime vuodesta. Jäännösverojen kasvu on yhteydessä verovuoden 2013 ennakon täydennysmaksuihin, joita maksettiin selvästi viime vuotta vähemmän. Ennakon täydennysmaksuilla yhteisöt voivat välttää jäännösveroon liittyvän yhteisökoron.

Tilastotaulukot:

Veronsaajien osuudet yhteisöjen tuloveroista

Verohallinto tilittää keräämänsä yhteisöasiakkaiden tuloverot valtiolle, kunnille ja seurakunnille.

Verovuonna 2013 yhteisöasiakkaille määrätyistä tuloveroista on

  • valtion osuus 3,2 miljardia euroa (-2,5 %)
  • kuntien osuus 1,4 miljardia euroa (+3,3 %)
  • seurakuntien osuus 110 miljoonaa euroa (+1,4 %).

Veronsaajien osuudet yhteisöjen maksuunpannuista 2009-2013

Kuntien sekä seurakuntien osuuksien kasvut ja valtion osuuden pieneneminen liittyvät yhteisöveron jako-osuuksien muutoksiin verovuodelle 2013. Verovuonna 2012 kuntien ja seurakuntien ryhmäosuudet yhteisöveron tuotosta olivat matalammalla ja verovuosina 2009–2011 vastaavasti korkeammalla tasolla. Veronsaajien jako-osuudet yhteisöverosta eri vuosina on esitetty Veronsaajien palvelut –sivuilla: Jako-osuudet.

Tilastotaulukot:

Sivu on viimeksi päivitetty 12.1.2015