Statistik över samfundskundernas inkomstskatter, skatteåret 2017