Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Öppna data

På denna sida finns en sammanfattning av öppna data som Skatteförvaltningen tillhandahåller. På materialet tillämpas användarvillkoren för licensen Creative Commons 4.0 Erkännande.

Förteckningar över de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund och samfällda förmåner

2022

CSV: De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund för skatteåret 2022 (kommunnummer 005-999) (23 Mbyte)

2021

CSV: De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund för skatteåret 2021 (kommunnummer 005-999) (26 Mbyte)

2020

CSV: De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund för skatteåret 2020 (kommunnummer 005-999) (26 Mbyte)

2019

CSV: De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund för skatteåret 2019 (kommunnummer 005-999) (26 Mbyte)

2018

CSV: De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund för skatteåret 2018 (kommunnummer 005-999) (26 Mbyte)

2017

CSV: De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund för skatteåret 2017 (kommunnummer 005-999) (25 Mbyte)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Licensbytet påverkar inte licensinnehållet

På material som laddats ned före 14.1.2015 tillämpas fortfarande licensen HRI Nimeä. Eftersom licensinnehållet inte ändras är licensen Creative Commons 4.0 Erkännande kompatibel med licensen HRI Nimeä. Användarna kan därför kombinera material som publicerats med licensen HRI Nimeä med material som publicerats med licensen Creative Commons 4.0 Erkännande.

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2023