Öppna data

Creative Commons -lisenssi

På denna sida finns en sammanfattning av öppna data som Skatteförvaltningen tillhandahåller. På materialet tillämpas användarvillkoren för licensen Creative Commons 4.0 Erkännande.

Förteckning över de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund och samfällda förmåner för skatteåret 2018

Förteckning över de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund och samfällda förmåner för skatteåret 2017

Förteckning över de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund och samfällda förmåner för skatteåret 2016

Förteckning över de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund och samfällda förmåner för skatteåret 2015

Förteckning över de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund och samfällda förmåner för skatteåret 2014

Förteckning över de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund och samfällda förmåner för skatteåret 2013

Förteckning över de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund och samfällda förmåner för skatteåret 2012

Förteckning över de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund och samfällda förmåner för skatteåret 2011

Licensbytet påverkar inte licensinnehållet

På material som laddats ned före 14.1.2015 tillämpas fortfarande licensen HRI Nimeä. Eftersom licensinnehållet inte ändras är licensen Creative Commons 4.0 Erkännande kompatibel med licensen HRI Nimeä. Användarna kan därför kombinera material som publicerats med licensen HRI Nimeä med material som publicerats med licensen Creative Commons 4.0 Erkännande.