Öppna data

På denna sida finns en sammanfattning av öppna data som Skatteförvaltningen tillhandahåller. På materialet tillämpas användarvillkoren för licensen Creative Commons 4.0 Erkännande.

Förteckningar över de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna om samfund och samfällda förmåner

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Licensbytet påverkar inte licensinnehållet

På material som laddats ned före 14.1.2015 tillämpas fortfarande licensen HRI Nimeä. Eftersom licensinnehållet inte ändras är licensen Creative Commons 4.0 Erkännande kompatibel med licensen HRI Nimeä. Användarna kan därför kombinera material som publicerats med licensen HRI Nimeä med material som publicerats med licensen Creative Commons 4.0 Erkännande.