Västra Finlands skattebyrå, Ylivieska kontor

Postadress: PB 52, 84101 Ylivieska
Besöksadress: Valtakatu 4, Ylivieska
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6101

  • öppet mån–ons kl 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–ons kl. 9–12
  • Kontoret har postlådan i vilken handlingar kan lämnas kl. 8–16.15.

Beställ en betjäningstid