Ylivieska kontor

Postadress: PB 52, 84101 Ylivieska
Besöksadress: Valtakatu 4, byggnad C1, Ylivieska
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6101

  • öppet tis–ons kl 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–30.6. och 1.8.–31.8. is–ons kl. 9–12, juli stängt
  • Kontoret har postlådan i byggnaden D1 vilken handlingar kan lämnas kl. 8–16.15.

Beställ en betjäningstid

Över 5 utländska arbetstagare som behöver registreras kommer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling

Kontakta Skatteförvaltningen om du kommer att anställa över 5 utländska arbetstagare som behöver en personbeteckning, ett skattekort och/eller ett skattenummer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling.