Sydvästra Finlands skattebyrå, Salo kontor

Postadress: PB 16, 24101 Salo
Besöksadress: Hämeentie 9, Salo
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029v512v6107

  • öppet mån–ons kl. 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–ons kl. 9–12
  • Kontoret har en postlåda dit dokument kan lämnas mån–fre kl. 7–19

Beställ en betjäningstid