Sydvästra Finlands skattebyrå, Raumo kontor

Post- och besöksadress: Valtakatu 6 A, 26100 Raumo
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6107

  • öppet mån–ons kl. 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–ons kl. 9–12
  • Utanför öppettiderna kan handlingar lämnas i kontorets postlåda.

Beställ en betjäningstid